Verslagen

Eindverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de implementatie van de resultaten van het project Beyond Medicine, zijn twee nascholingsmodules ontwikkeld, voor huisartsen en plastisch chirurgen.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In het kader van de implementatie van de resultaten van het project Beyond Medicine zijn twee nascholingsmodules ontwikkeld. Een voor huisartsen en een voor plastisch chirurgen. Het doel van deze modules is artsen te leren op een verantwoorde manier om te gaan met vragen van patienten om niet strikt medisch geindiceerde zorg. Aan de hand van concrete casuistiek worden in de module de relevante ethische argumenten verhelderd en uitgediept.

De moduels bevatten een e-learning gedeelte en een face-to-face scholing. De huisartsen-module zal worden opgenomen in het scholingsaanbod voor huisartsen (in opleiding) van het ErasmusMC. Voor de plastisch chirurgen wordt op de landelijke scholingsdag van de NVPC een bijdrage verzorgd.

Voortgangsverslag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Beyond Medicine’ - De geneeskunde voorbij?

 

De geneeskunde heeft traditioneel de volgende doelen: het voorkomen van ziekte, het zorgen voor en beter maken van patiënten en het verminderen of wegnemen van pijn en lijden. De geneeskunde en medische technologie worden echter steeds meer ingezet voor andere doelen, buiten of voorbij de geneeskunde: ‘beyond medicine’ (President’s Council 2002). Dankzij nieuwe technologische mogelijkheden en de toegenomen vraag van goed geïnformeerde patiënten is er een toename van ‘lifestyle medicine’. Daarmee bedoelen we ingrepen op verzoek van patiënt of cliënt omdat deze ingrepen passen binnen hun perceptie van het goede leven, terwijl ze niet noodzakelijk zijn volgens de traditionele doelen van de geneeskunde. Voorbeelden hiervan zijn cosmetische chirurgie (face lift, borstcorrectie), bepaalde vormen van off-label voorschrijven van psycho-famaca (b.v. propanolol voor een rijexamen) en het gebruik van diagnostiek zonder duidelijke medische indicatie (total body scans).

 

Het doel van dit project is bijdragen aan de publieke, academische en beleidsdebatten rond deze ontwikkeling door middel van verdere explicatie en analyse van de argumenten die te berde gebracht worden. We hopen bij te dragen aan verantwoordelijk gebruik van lifestyle geneeskunde, en vooral op het gebied van cosmetische ingrepen, psycho-farmaca en diagnostiek.

 

Resultaten
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

We hebben in totaal 16 semi-gestructureerde interviews gehouden, met o.a. plastisch chirurgen, huisartsen en cosmetisch artsen. Deze interviews zijn woordelijk uitgewerkt en vervolgens geanalyseerd in het programma Atlas.ti. Het doel was een inventarisatie te maken van voorbeelden van wensgeneeskunde volgens de artsen en van de argumenten die artsen gebruiken om keuzes te maken over behandeling, doorverwijzing en advisering in het grijze gebied tussen wensgeneeskunde en gewone geneeskunde. Enkele expertmeetings zijn in voorbereiding.

 

De eerste conclusies zijn dat zowel duidelijke wensgeneeskunde als (vooral) het ‘grijze gebied’ inderdaad voorkomen in de Nederlandse praktijk. We hebben verschillende casussen verzameld met daarbij de overwegingen van de arts. Bijvoorbeeld een getinte patiënt die graag Topicort wil gebruiken om haar huid egaler te laten lijken. Dit is zo’n grensgeval, waarbij de arts afwegingen maakt als het risico van het middel, de baat die de patiënt erbij kan hebben. Ook wordt meegenomen hoe belangrijk het voor de patiënt is om een egale huid te hebben en of de arts dat kan invoelen. Veel artsen nemen ook de kans (en eventuele risico’s) op het verkrijgen van het middel buiten de spreekkamer mee, alsmede overwegingen rond kosten(beheersing) in de gezondheidszorg. Een voorbeeld is een patiënte die graag kalmeringsmiddelen wil voor haar kinderen, zodat ze rustig blijven op de achterbank, als ze naar Frankrijk rijden. Dit voorbeeld leidt tot overwegingen rond de zwaarte van de middelen, (het gebrek aan) invoelbaarheid van het verzoek , en de rol van geneeskunde en de arts in het oplossen van dergelijke problemen. Een laatste voorbeeld gaat over een patiënt die diagnostiek wil om gerustgesteld te worden over zijn gezondheid. De arts weegt daarbij de risico’s voor de patiënt af tegen het nut van de test, maar ook tegen het verlangen van de patiënt om de test te ondergaan. Met name huisartsen hechten ook zeer aan de relatie met de patiënt en beschouwen consulten in de wensgeneeskunde sfeer vaak als onderhandelingen, nadat is uitgesloten dat er geen andere hulpvraag achter zit.

 

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Traditionally, the role of medicine has been seen as the prevention of disease, care and cure of patients, and the relief of pain and suffering of those with maladies. Medicine and medical technology, however, are increasingly being used for purposes ‘beyond therapy’ (President’s Council 2002).

We currently witness a growing interest in ‘lifestyle medicine’, due to new biomedical technologies, an increasing demand from well-informed patients and clients, and an ideology of a market-driven health care system. With lifestyle medicine we mean those interventions that are especially demanded by the patient or client because they fit into his or her view of the good life, but that are not strictly necessary according to criteria of traditional medicine. Examples of the use of medical knowledge and technology beyond traditional medical goals or indications include certain forms of cosmetic surgery (breast enlargement, face lift), certain off-label prescriptions of psychopharmacological drugs (propranolol against exam fear), and the use of diagnostic tests without indication, e.g. in the form of total body checks.

 

It is to be expected that lifestyle medicine will increase and occur on ever-larger scale in the near future. This development raises the following question, which is central to this research project: how should the use of medical knowledge and technology for non-traditional medical goals be evaluated from a moral point of view and how should public policy respond to these developments?

 

In this research project, we will try to answer this question by analysing the main arguments that play a role in the discussion of the need and desirability of further development of lifestyle medicine. These arguments include the autonomy of the client (consumer sovereignty), the promotion of well-being, the possible risks and harms, ‘suspect’ social norms, social pressures, medicalization and questions of justice and equity. We will also analyse the arguments for and against the creation of a new practice of schmocters - experts who sell new biotechnologies to enhance human capacities and traits - with separate regulations and control mechanisms of the traditional medical profession. The role of professional organisations in developing guidelines or in regulating new practices ‘beyond traditional medicine’ will be included in this part of the study.

Finally, we will consider the role of the state in regulating and controlling these new practices that go beyond traditional medicine.

 

The aim of this project is to further the public, professional and policy debates about these new developments by explicating and analysing the arguments that are brought forward and by critically evaluating their strength. We aim to contribute to a responsible use of lifestyle medicine, in particular for three domains which currently show a considerable increase: cosmetic interventions, psychopharmacological medicines and diagnostic tests.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website