Projecten

Borging structurele samenwerking gemeente Nijmegen en VGZ

Afgerond (april 2014 - februari 2015)

De gemeente Nijmegen, het Zorgkantoor VGZ en de Coöperatie VGZ werken al enkele jaren succesvol samen op het snijvlak van welzijn, ondersteuning, preventie en zorg. Deze partijen hebben hun samenwerking medio 2012 vastgelegd in een convenant dat eind 2014 afloopt. Bureau ZorgmarktAdvies geeft inhoudelijke ondersteuning bij de ontwikkeling van een nieuw convenant. Daarin wordt de structurele...

Bekijk dit project

De implementatie van 30 wijkprofielen in de regio Nijmegen

Afgerond (oktober 2014 - april 2015)

Met dit actie-onderzoek is de implementatie sinds eind 2013 in kaart gebracht van 35 wijkgezondheidsprofielen in de regio Nijmegen én 9 wijkprofielen die vanaf 2010 in de Kennisateliers in de eerste lijn waren opgesteld.Er wordt een overzicht gegeven van de activiteiten, die op basis van bespreking van een wijkprofiel met eerstelijns-professionals en bewoners in de wijk zijn ontplooid.Belangrijke...

Bekijk dit project

Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt Haaglanden

Afgerond (juni 2014 - januari 2015)

In de regio Haaglanden is het project ‘Duurzame Zorg en Ondersteuning in de Buurt’ (DZOidB) in Uitvoering. Aanleiding hiervoor was de versnippering in de aanpak van problematiek in het sociale- en zorgdomein. Er zijn veel initiatieven, veel aanbieders, maar wat vaak ontbreekt is een gezamenlijke focus op duurzame zorg, preventie en welzijn. Expertise bundelen Verschillende partijen bundelen in...

Bekijk dit project

Een eerste inventarisatie van het scholingsaanbod in Groningen voor de samenwerking tussen Zorg en Ondersteuning in de Buurt.

Afgerond (december 2014 - april 2015)

De transities in zorg en welzijn zorgen voor grote verschuivingen. Gemeenten krijgen veel meer verantwoordelijkheid, de nadruk komt meer te liggen op zorg en ondersteuning in de buurt en burgers krijgen een grote rol toebedeeld. Samenwerking in de buurt is het sleutelwoord in deze.InventarisatieIn de provincie Groningen is een korte inventarisatie gehouden door onderzoekers van de Hanzehogeschool,...

Bekijk dit project

Effectstudie Welzijn op Recept

Afgerond (september 2014 - februari 2015)

In deze effectstudie is een volgende stap gezet om te laten zien wat de meerwaarde van Welzijn op recept is. Door de unieke samenwerking van 3 onderzoekers, MOvactor en de 4 gezondheidscentra ligt er nu een Effectstudie naar het zorggebruik, sociale participatie en de kosten van Welzijn op recept. Verrassende resultaten De deelnemer kan verder door het steuntje in de rug. Voorafgaand aan meer...

Bekijk dit project

Positieve Gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk

Afgerond (september 2014 - januari 2015)

ResultatenRapport Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk‘Handleiding’ positieve toekomstverkenningRapport Positieve gezondheidHet rapport Positieve gezondheid in Nieuwegein en Nijkerk van Jan Walburg geeft de gezondheidscentra in Nieuwegein en Nijkerk en de netwerkorganisatie Lijfstyle in Nieuwegein en NijkerkFIT in Nijkerk de wetenschappelijk onderbouwde informatie die nodig is om...

Bekijk dit project

Praat tijdig over uw levenseinde: de Start!

Afgerond (oktober 2014 - juli 2015)

Het project 'Praat tijdig over uw levenseinde: de Start!’ levert een inventarisatie van vindplaatsen voor burgerlijke ontmoetingen op. Tijdens lunchbijeenkomsten met de kerkgemeenschappen is de brochure ‘Tijdig spreken over het Levenseinde’ toegelicht en verspreid. In maart en april 2015 worden de eerste dialogen met burgers in Zeeuws-Vlaanderen georganiseerd. Voor de huisartsen is een workshop...

Bekijk dit project

Thuis Lab - 100 huiskamergesprekken in Noord-Holland

Afgerond (december 2014 - februari 2015)

Het is nog onbekend hoe de langdurige zorg er in de toekomst uitziet. Het nadenken daarover begint net in beweging te komen. Het Noorden van Noord Holland is een versnipperd gebied. Er zijn geen organisaties of structuren die alle Noord-Hollanders bereiken. Uit het verleden van de plattelandsontwikkeling blijkt dat beweging pas op gang komt als naast de landelijke structuren ook de lokale...

Bekijk dit project

Zorgcoöperaties; een eerste verkenning van de werkzame en belemmerende factoren

Afgerond (september 2014 - februari 2015)

Ons onderzoek naar zorgcooperaties laat zien dat zorgontvangers tevreden zijn. Het contact met zorgverleners is goed en er zijn voldoende mogelijkheden om de regie over het leven vast te houden. Omdat zij zelfstandig kunnen werken en bij kunnen dragen aan de zelfredzaamheid van zorgontvangers vinden zorgverleners het prettig om voor een zorgcooperatie te werken. Nadeel is dat zij vaak weinig uren...

Bekijk dit project
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website