Mantelzorgondersteuning is een Goed Voorbeeld. Door dit gespreksmodel mantelzorg komen zorgverleners in gesprek met de mantelzorger over zijn of haar zorgtaken. Zo wordt er in kaart gebracht of en in welke mate er ondersteuning nodig is.

Het verlenen van zorg aan een naaste in de palliatief terminale fase kan zwaar zijn en op den duur zorgen voor een zware overbelasting van de mantelzorger. Iemand kan zo door de situatie in beslag worden genomen dat deze zijn of haar eigen leven geheel gaat bepalen. Zorgverleners hebben echter weinig inzicht in dit soort overbelasting.

Gespreksmodel mantelzorg

Het gespreksmodel mantelzorg is een instrument voor met name (wijk)verpleegkundigen om in gesprek te komen met de mantelzorger over zijn of haar zorgtaken. Het is een kant-en-klare vragenlijst, Formulier Mantelzorg, die tijdens een gesprek tussen zorgverlener en mantelzorger kan worden ingevuld. Met aandacht voor zowel de objectieve (hoe zwaar is het feitelijk?) als de subjectieve (hoe ervaart de mantelzorger het?) belasting.

De uitkomst van de vragenlijst geeft aan in hoeverre de mantelzorger overbelast is en of hij of zij ondersteuning nodig heeft. De zorgverlener leert hoe je de mantelzorger kan ondersteunen en helpen het sociale netwerk in optimale conditie te houden.

Meer informatie

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is 5 keer Mantelzorgondersteuning als Goed Voorbeeld geïmplementeerd:

626003044 Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase
626003055 Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg
844002011 Mantelzorgondersteuning in de palliatieve zorg
   
Combinatie Mantelzorgondersteuning en Signaleren door verzorgenden
626003054 Palliatieve zorg op de kaart, Verbetering van kennis en competenties met de signaleringsbox en het formulier mantelzorgondersteuning

Dit Goede Voorbeeld is mogelijk ook geïmplementeerd met andere gelden dan ZonMw-financiering.

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website