De Informare is een Goed Voorbeeld. Het bestaat uit een informatiedrager die patiënten en naasten overzicht en regie geeft op alle informatie rond palliatieve zorg en helpt bij het nemen van beslissingen.

Voor patiënten die te horen hebben gekregen dat ze ongeneeslijk ziek zijn, is goede informatie specifiek voor hun situatie van groot belang. Het liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Goede informatie helpt bij het nemen van beslissingen en geeft meer regie. De Informare is een naar behoefte te vullen informatiemap voor patiënten en naasten wanneer ze geconfronteerd worden met een ongeneeslijke ziekte. Deze map is persoonsgebonden en wordt gevuld met informatie waaraan de eigenaar op dat moment behoefte heeft.

De Informare bevat bij uitreiking basisinformatie, zoals een verslag van het slechtnieuwsgesprek. Alle overige onderwerpen zijn niet gevuld maar wel zichtbaar. De onderwerpen in de Informare zijn gerelateerd aan Netwerkzorg Op Maat (NOM) van het IKNL.

De informatiedrager is zo ontworpen dat zowel patiënten, mantelzorgers als hulpverleners er maximaal door worden ondersteund:

Meer informatie

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is 4 keer De Informare als Goed Voorbeeld geïmplementeerd:

626003015 Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in het ziekenhuis
626003016 Implementatie van de Informare
626003007 Het implementeren van de informare in de eerste lijn van het Netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek
626003053 Digitale en papieren implementatie van de INFORMARE in de thuissituatie

Dit Goede Voorbeeld is mogelijk ook geïmplementeerd met andere gelden dan ZonMw-financiering.
 

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website