GEPLUSD staat voor Gezamenlijk Eerder Plannen en Leren met het Utrecht Symptoom Dagboek. Tijdens een GEPLUSD-traject leert een team in een ziekenhuis, thuiszorgorganisatie, verpleeghuis of hospice gebruik te maken van het monitoringsinstrument Utrecht Symptoom Dagboek (USD).

Het USD is een korte vragenlijst met 10 symptomen waarop de patiënt kan aangeven in welke mate hij een symptoom ervaart. De patiënt kan zelf ook symptomen toevoegen. Ook kan hij aangeven welke symptomen het eerst moeten worden aangepakt om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Door patiënten met behulp van het USD systematisch naar symptomen te vragen, krijgt met beter zicht op de symptomen die zij ervaren. Hierdoor wordt het makkelijker deze zo optimaal mogelijk te behandelen.

Meer informatie

Factsheet GEPLUSD
Het goede voorbeeld GEPLUSD

Via het Verbeterprogramma Palliatieve Zorg van ZonMw is 1 keer GEPLUSD als Goed Voorbeeld geïmplementeerd:

626003030 Palliatieve zorg bij jongvolwassenen (AYA's) met kanker: met en voor de patiënt

Dit Goede Voorbeeld is mogelijk ook geïmplementeerd met andere gelden dan ZonMw-financiering.

Contact

Dummyfoto van een vrouw

Saskia Teunissen

Universitair hoofddocent Palliatieve Zorg UMC

+31 30 221 13 55
Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website