De wens om door te behandelen uit hoop op genezing is groot, waardoor vaak (te) laat wordt nagedacht over het levenseinde. Dit tijdig (h)erkennen en bespreekbaar maken helpt mensen hier toch over na te denken en te praten. Scholing dient zorgverleners te leren hoe ze hierbij kunnen inspelen op de persoonlijke beleving en culturele achtergrond van de patiënt.

Uitgelicht

Vernieuwde projectenwaaier Palliantie. Meer dan zorg

Projectenwaaier op smartphone

Bekijk nu meer dan 70 projecten van het programma 'Palliantie. Meer dan zorg' in onze projectenwaaier. Een handig overzicht met per project een korte omschrijving, de doelgroep en de resultaten. Zie direct welke projecten voor u relevant zijn.

Bekijk de projectenwaaier

Kwaliteitskader en proactieve zorgplanning

Proactieve zorgplanning gaat nadrukkelijk over meer dan een doordachte wilsverklaring en het benoemen van een wettelijk vertegenwoordiger. De levensdoelen en keuzes van de patiënt staan centraal. 

Meer over het kwaliteitskader

Start kennissynthese ACP

Zorgverlener en patiënt houden handen vast

In opdracht van ZonMw gaat het NIVEL inzicht geven in de stand van zaken binnen ACP-gerelateerde projecten in Nederland. Hiermee willen we een landelijk overzicht bereiken en inzicht geven in de waarde en toepasbaarheid van ontwikkelde interventies.

Meer over kennissynthese ACP

Parelproject: Signalering in de palliatieve fase

Plaatje van een parel

Elke dag hebben verzorgenden contact met zorgvragers in hun laatste levensfase. Toch is hun belangrijke rol in de palliatieve zorg lang onderschat. Het project Signalering van palliatieve zorg door verzorgenden veranderde dat door speciaal voor verzorgenden een set 'Signalering in de palliatieve fase' te ontwikkelen.

Parel signalering in de palliatieve fase

Projecten over bewustwording en cultuur

Overzicht met projecten op het gebied van bewustwording en cultuur die vanuit het ZonMw-Palliantie programma zijn gefinancierd.

Projecten over bewustwording en cultuur

Actueel

Zingeving extra relevant in de coronacrisis

Mensen met een beperkte levensverwachting, zoals bewoners van verpleeghuizen, hebben vaak veel zingevingsvragen. Die stellen ze alleen lang niet altijd. Hoe ga je daar als professional mee om? In dit interview vertellen projectleider Michael Echteld en netwerkcoördinator Joceline Kranenburg over een hulpmiddel hiervoor: de 'Patient Dignity Question'.

Foto's van Michael Echteld en Joceline Kranenburg gecombineerd
Pagina

Verzorgenden kiezen zelf hun instrumenten en verbeteren zo de palliatieve zorg

Meer grip op onrust en pijn, meer overzicht over klachten en een betere samenwerking tussen zorgverleners onderling. Dat zijn de resultaten van het SigMa-project. Projectleider Jenny van der Steen: 'De Signaleringslijn is een prachtig voorbeeld van hoe verzorgenden zelf de zorg verbeteren. Het mooie is dat het voorgelegde instrument hen inspireerde tot verbeteringen ervan.'

Portretfoto van Jenny van der Steen
Pagina

Mensen met dementie, hartfalen of kanker vinden rust dankzij proactieve zorgplanning

De ‘Gesprekswijzer bij dementie of vergeetachtigheid’ draagt bij aan het welbevinden van patiënten en hun naasten door markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning. Casemanager Héline van Vuuren: 'Ik heb de gesprekswijzer altijd in mijn tas. Op de thema’s wijzen stimuleert cliënten die het lastig vinden te praten over hun wensen of zorgen om die gesprekken toch te beginnen, zeggen ze zelf.'

Portretfoto Hélène van Vuuren
Pagina

CURA helpt zorgverleners bij morele twijfels

Het instrument voor ethiekondersteuning CURA is voor zorgverleners heel waardevol bij complexe dilemma’s, zeggen zorgverleners zelf. Het instrument biedt praktische handvatten bij ethische kwesties. Palliatief verpleegkundige Marlie Kok: 'Door te werken met CURA ben ik wél in staat gestructureerd stil te staan bij mijn twijfels. En daardoor krijg ik meer vertrouwen om oplossingen te zoeken en actie te ondernemen.'

Marlie Kok op foto met groep mensen
Pagina
Toon meer

Agenda

Symposium Onderwijs Palliatieve Zorg

Afbeelding van symposium onderwijs palliatieve zorg

In zorgopleidingen en -praktijk ligt de focus nog veel op behandeling van ziekte, in plaats van kwaliteit van leven. Tijd om kennis over palliatieve zorg meer plek te geven. Word onderdeel van de optimalisatieslag en meld u aan!

Lees meer
Toon alle agenda-items

Contact

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website