Projectomschrijving

Met dit initiatief willen wij een betere aansluiting laten plaatsvinden tussen de bestaande zorg- en hulpverlening aan Chinese ouderen in Amsterdam, met name de kwetsbare groep (75+). Deze groep ouderen is erg kwetsbaar vanwege de taalbarrière, hoge leeftijd, en lichamelijke/functionele beperkingen.

Het doel van dit project is het verminderen van de eenzaamheid binnen deze doelgroep. Door samen te werken met lokale zorgaanbieder(s) kunnen wij verschillende zorgvoorzieningen doorontwikkelen binnen het reguliere zorgstelsel, o.a. het bieden van (maatwerk) dagbesteding of aansluitend thuiszorg voorzieningen.

Daarnaast blijven wij de vitale Chinese ouderen stimuleren vrijwilligers te worden via diverse buitenhuis activiteiten, zodat ze ingezet kunnen worden in dagbesteding voorziening en huisbezoeken. Wij geloven dat Chinese ouderen kwetsbaar zijn, maar nog heel veel voor elkaar kunnen betekenen en zo samen het sociale isolement doorbreken. Ons motto: Zinvol samen oud worden!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website