Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Om eenzaamheid te bestrijden zijn ontmoetingen een beproefd middel. Daarom zet het Ouderenfonds regionale winterconcerten in om ouderen samen te brengen. Voor ouderen die niet kunnen terugvallen op een sociaal netwerk zijn de ´donkere dagen voor kerst´ soms eenzaam, confronterend en verdrietig. Dit is de reden dat Stichting Nationaal Ouderenfonds, in samenwerking met het Nederlands Philharmonisch Orkest en nu ook met het Noord Nederlands Orkest, juist voor hen een concert organiseert. Uitgenodigd worden eenzame en kwetsbare ouderen, maar ook vrijwilligers en mantelzorgers. De doelstelling van dit kerstconcert is om de genoemde groepen een onvergetelijke dag te bezorgen vol ontmoetingen, warmte en prachtige muziek.

 

Elk jaar nemen 1900 mensen deel aan het kerstconcert in het Concertgebouw in Amsterdam. Het is een beproefd concept waarbij geen enkele stoel in de concertzaal leeg blijft. Door een bezoek aan een concert wordt het gevoel van sociale eenzaamheid verminderd. Het subdoel is het verbeteren van het sociale netwerk. Tijdens het concert komen mensen samen, ontmoeten elkaar in een setting die warm en feestelijk is. Er is gelegenheid om met elkaar koffie te drinken en na te praten en zo een mogelijke eerste stap naar nieuwe contacten te zetten. We weten uit de vele reacties van bezoekers, ter plaatse maar ook nog via post en telefoon achteraf, dat de ouderen heel gelukkig zijn met het concert en dit echt als een lichtpunt ervaren

 

Na 11 jaar weten we wat werkt en wat niet. Door de processen vast te leggen en impact te meten kunnen wij (nog beter) inspelen op de wensen van de doelgroep en de organisatie verbeteren. Door het uitbreiden van het nationale kerstconcert naar regionale concerten hebben ouderen de gelegenheid mensen te ontmoeten die bij hen in de regio wonen. Verder willen we de ervaring en de mogelijkheid contact te leggen vergroten door een educatief programma te koppelen aan de concerten.

 

In het project doorontwikkeling en uitbreiding winterconcerten willen we:

1. Handboek met heldere procesbeschrijving (aanmelding, vervoer etc.), taken en verantwoordelijkheden, aansturing en training vrijwilligers, draaiboeken, etc.

We zien nu dat de kennis en ervaring (in de organisatie en aansturing) ligt bij een paar medewerkers en vrijwilligers. Door processen vast te leggen en te standaardiseren zijn de activiteiten beter overdraagbaar. Dit ontlast de organisatie en vrijwilligers kunnen nog efficiënter worden ingezet. Bovendien kan dit handboek vervolgens direct worden ingezet om de concerten ook op andere locaties te organiseren.

2. Impactmeting

We willen graag weten hoe de deelnemers én de vele vrijwilligers de concerten ervaren en waar nog verbetering mogelijk is. Denk aan de organisatie, aanmeldingen, de muziek, de begeleiding door de vrijwilligers zelf, het educatieve deel etc. Ook meten we de impact van het concert in termen van de ervaren gezelligheid, het gevoel erbij te horen, vergroting van het sociale netwerk etc. Op basis van de resultaten kunnen wij zowel de organisatie als het aanbod aanscherpen.

3. Voorbereiden educatieve deel

In de huidige situatie bieden we ouderen een randprogramma. Rondom het concert worden de orkestleider, de eerste violist en anderen geïnterviewd over de muziek, de componist en andere wetenswaardigheden. We zien dat voor veel ouderen die niet vaak naar een klassiek concert gaan deze interviews een verrijking zijn bij het concert en stof bieden om over na te praten. In dit project willen we onderzoeken of we dit randprogramma kunnen uitbreiden tot een serie ‘minicolleges’ rondom de concerten. Dit biedt ouderen gelegenheid zich te verdiepen in de inhoud, maar geeft hen ook de kans andere ouderen met dezelfde interesse te ontmoeten. In het onderzoek starten we focusgroepen van ouderen en musici die verkennen: hoe kunnen we mensen samenbrengen om meer te leren over klassieke muziek, wat willen ouderen leren, welke muziek leent zich hiervoor, welke vorm van college is interessant, haalbaar en goed regionaal in te zetten etc. Ook het ouderenpanel van het Ouderenfonds wordt ingezet om door middel van een enquête de behoefte te peilen op het gebied van muziek en educatie.

4. Uitbreiding nieuwe locatie

Op basis van de kennis en ervaring in Amsterdam willen we starten met uitbreiding in Groningen, met medewerking van het Noord Nederlands Orkest. Als het concept goed staat en bij een positieve evaluatie willen we graag in het hele land concerten gaan organiseren. Door een extra locatie mogelijk te maken bereiken we meer ouderen die in hun omgeving dit aanbod nog niet hebben. Meer concerten kunnen meer ouderen laten deelnemen en door het op regionaal niveau te laten plaatsvinden wordt de drempel van ver reizen weggenomen en ontmoet men ouderen uit de eigen regio.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website