Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Florence heeft 17 ontmoetingscentra in de regio Haaglanden. Dit bestaande initiatief wil Florence door ontwikkelen door een aansprekend activiteitenprogramma waar cultuur op maat wordt aangeboden. Drie van de 17 ontmoetingscentra zullen als pilot locaties worden gekozen.

Bij het bestaande initiatief zijn de doelstellingen als volgt:

- Verminderen van eenzaamheid door ontmoeten op een fijne plek met een zinvolle dagbesteding en aantrekkelijke activiteiten die ouderen stimuleren om gezond, vitaal en betrokken te zijn.

- Focussen op plezier in het leven en het leven leiden dat je lief is.

- Ondersteunen en faciliteren van wijkbewoners om langer zelfstandig thuis te wonen met passende voorzieningen. De ontmoetingscentra bieden de benodigde infrastructuur voor ontmoeting en participatie, een gezonde maaltijd binnen handbereik en hulp en dienstverlening in de context van de wijk samen met partnerorganisaties en ondernemers in de wijk.

Voor het project is een aantrekkelijk activiteitenprogramma bieden en sociale eenzaamheid verminderen als focus genomen.

 

Wat gaan we doen?

Professionalisering van de activiteiten door het ten minste 1 x per week aanbieden van ‘cultuur op maat’ en kunsteducatie om de creativiteit en actieve kunstbeoefening onder deelnemers en medewerkers van de ontmoetingscentra te bevorderen, samen met een vakdocent. Het betreft bijvoorbeeld de disciplines beeldende kunst en muziek. Indien er belangstelling en mogelijkheden zijn dans of bibliotheek en museumbezoek (evt. op afstand met moderne communicatiemiddelen). Een ‘Kunstkar’ wordt middel gebruikt om kwalitatief goed materiaal ter beschikking te stellen en om de betrokkenheid van deelnemers te vergroten.

Sociale eenzaamheid verminderen door de onderlinge contacten te versterken, de interactie tussen de vakdocent, activiteitenbegeleider en de deelnemer aan de activiteit. Er is sprake van een onderlinge afstemming die onuitgesproken kan plaatsvinden, op basis van een intuïtieve aanpak en gevoel voor de oudere mens met en zonder dementie.

Het is een nieuwe werkwijze met een deskundige partner organisatie KOO.

Het voorziet in een behoefte en we blijven steeds in contact met de deelnemers over het project en sturen het in de richting van de behoefte van de deelnemers.

 

Voor wie

Bijzonder is dat we dit project uitvoeren voor 75 + ers, een kwetsbare doelgroep inclusief mensen met dementie en mensen die afhankelijk zijn van vervoer om bij het ontmoetingscentrum te komen.

 

Visie en inspiratie

Uiteindelijk willen we door een goede projectstructuur en proces evaluatie volgens de gegeven richtlijnen van Zonmw de resultaten delen en een inspiratie zijn voor de eigen ontmoetingscentra en ook de ontmoetingscentra in de regio om culturele activiteiten voor de doelgroep binnen bereik te brengen en levensgeluk bevorderen.

 

Wij danken onze partner KOO (voorheen Koorenhuis)die al die al vanaf 2006 met ons experimenteert in projecten waarbij Kunst en Cultuur centraal staat.Wij danken ook Haags Ontmoeten en de gemeenten in de regio voor de mogelijkheid die we hebben gekregen om met elkaar een aantal mooie initiatieven op te zetten voor contact en ontmoeting onder ouderen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website