Projectomschrijving

Het programma is gericht op het verminderen van sociale eenzaamheid door plezier te beleven aan de culturele activiteiten. De onderlinge contacten tussen de vakdocent, activiteitenbegeleider en de deelnemer aan de activiteit bevorderen het gevoel ergens bij te horen. De basis is ontmoeten op een fijne plek, zinvolle dagbesteding en aantrekkelijke activiteiten. Wat levert het op? Verminderen van eenzaamheid. Een stimulans voor ouderen om gezond, vitaal en betrokken te zijn. Focus op plezier. Het leven leiden dat je lief is. Ondersteuning van de doelgroep om langer zelfstandig thuis te wonen met passende voorzieningen. Actieve kunstbeoefening onder deelnemers en medewerkers van de ontmoetingscentra wordt bevordert door samen te werken met een vakdocent. Een ‘Kunstkar’ met kwalitatief goed materiaal wordt ter beschikking gesteld. Partner organisatie KOO levert de vakdocent. Bijzonder is dat we dit project uitvoeren voor 75 + ers, een kwetsbare doelgroep inclusief mensen met dementie.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website