Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Doelstelling:

Het ontwikkelen van een eenzaamheidstelefoon in Haarlem

 

Vanuit de initiatieven die zijn opgezet en de samenwerking die is ontstaan tijdens de coronacrisis willen we een eenzaamheidstelefoon (werktitel, we moeten nog geschikte naam vinden) ontwikkelen. De telefoonlijn richt zich op ouderen in Haarlem die eenzaam zijn.

 

De eenzaamheidstelefoon is aanvullend op de landelijke Luisterlijn, in de zin dat deze zich specifiek richt op eenzaamheid en op ouderen (uit de cijfers uit het jaarverslag van 2019 van de landelijke Luisterlijn blijkt dan hun bellers met name bestaan uit bellers onder de 65+, 19% is 65+)

Verder kunnen bij de eenzaamheidstelefoon mensen niet alleen zelf bellen, maar ook actief gebeld worden én doorverwezen worden naar professionals in hun eigen stadsdeel. We kunnen daarbij ook welzijnscoaches inzetten, die bij mensen thuis op bezoek komen en samen met mensen in gesprek en op pad gaan.

 

Vrijwilligers gaan de eenzaamheidstelefoon bemensen. Door middel van een gedegen trainingstraject (via de Luisterlijn) worden zij getraind voor hun werkzaamheden. De‘backofficefunctie die is ontwikkeld voor de in de coronacrisis opgezette Altijd Contactlijn, zal worden ingezet voor de eenzaamheidstelefoon, deze bestaat uit: 10 professionals voor alle vijf de stadsdelen twee personen, die samen met de beller kunnen kijken hoe zij iets aan hun situatie kunnen doen: kunnen zij in hun eigen netwerk hulp of gezelschap vinden, zijn er organisaties bij hen in de buurt waar ze terecht kunnen of is er stadsbreed aanbod dat bij hen past.

 

We willen gaan samenwerken met huisartsen, GGD en andere organisaties die mensen kunnen wijzen op de eenzaamheidstelefoon. Mensen kunnen vervolgens zelf bellen, maar ook gebeld worden door iemand van de eenzaamheidstelefoon. Via verschillende (social) media worden mensen geattendeerd op de eenzaamheidstelefoon.

 

Na de projectperiode staat er een eenzaamheidstelefoon met een sterke structuur die door de betrokken organisaties kan worden voorgezet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website