Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eenzaamheid is een probleem voor 48 procent van de ouderen in Gelderland Zuid (GGD). In dit project willen we inzetten op het verminderen van deze eenzaamheid door in Buren en Neder-Betuwe in te zetten op onderlinge steun voor en door eenzame ouderen met de methode vangnetwerken. Deze methode houdt in dat deelnemende ouderen wekelijks een activiteit met en voor elkaar organiseren (met steun van een sociaal werker). Iedere deelnemer heeft daarbij een actieve rol en komt zowel halen als brengen (sociale productiviteit). Doordat iedereen bijdraagt ontstaat een gelijkwaardig en wederkerig contact tussen deelnemers. Zij voelen zich deel van een groep en bieden elkaar vanuit dat gevoel steun. Op die manier leidt participeren in een vangnetwerk tot vermindering van eenzaamheidsgevoelens.

 

De sociaal werkers die de vangnetwerken gaan begeleiden worden ondersteund door training, coaching en intervisie. In de projectperiode vindt daardoor een kwaliteitsslag plaats wat betreft sociaal werk bij eenzaamheidsbestrijding bij ouderen. De sociaal werkers kunnen de ontwikkelde vaardigheden ook buiten de projectactiviteiten inzetten in hun werk. De sociaal werkers delen hun ervaringen breed door een workshop te organiseren voor professionals en vrijwilligers in het werkgebied. Naast inzet op lokale praktijkverbetering, is het project gericht op doorontwikkeling van de methode vangnetwerken, specifiek voor de doelgroep ouderen. Er wordt gericht op landelijke kennisdeling. De ervaringen in dit project worden toegevoegd aan het reeds beschikbare materiaal. In de projectperiode wordt, in samenwerking met Movisie, de procedure doorlopen om de methode vangnetwerken als ‘ Goed beschreven’ eenzaamheidsinterventie te laten opnemen in de databank effectieve interventies.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website