Projectomschrijving

Eenzaamheid speelt bij veel ouderen in Buren en Neder-Betuwe. In dit project worden door Welzijn Rivierstroom twee vangnetwerken opgezet. In deze groepen bieden eenzame ouderen elkaar onderlinge steun. Deelnemers organiseren wekelijks een activiteit voor en met elkaar. Doordat iedere deelnemer bijdraagt ontstaat een wederkerig contact tussen deelnemers. Zij voelen zich deel van een groep en bieden elkaar vanuit dat gevoel steun. Participeren in een vangnetwerk leidt daardoor tot vermindering van eenzaamheidsgevoelens.

De begeleidende sociaal werkers worden ondersteund door coaching en intervisie. Er vindt een kwaliteitsslag plaats in eenzaamheidsbestrijding. De sociaal werkers delen hun ervaringen breed in het werkgebied. Naast lokale inzet, is het project gericht op doorontwikkeling van vangnetwerken. In de projectperiode wordt ingezet op opname van de methode vangnetwerken als ‘Goed beschreven’ eenzaamheidsinterventie in de databank effectieve interventies.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website