Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Nationale Vereniging de Zonnebloem is er voor mensen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte vanaf 18 jaar. Thuiswonende ouderen met een lichamelijke beperking ervaren vaker dan gemiddeld gevoelens van eenzaamheid. Een sociaal isolement ligt op de loer doordat hun sociale netwerk kleiner wordt en zij vanwege hun lichamelijke beperking beperkt zijn in hun mobiliteit om er op uit te gaan. De Zonnebloem wil, oudere Zonnebloem deelnemers die daar behoefte aan hebben, onder begeleiding leren beeldbellen om uiteindelijk hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Dit geeft hen een kans mee te laten doen aan de digitale samenleving.

In coronatijd is deze behoefte aanzienlijk gegroeid, maar ook na versoepeling van de coronamaatregelen biedt het communicatiemiddel beeldbellen uitkomst omdat voor veel deelnemers het isolement voortduurt vanwege hun lichamelijke beperking.

Doordat deze deelnemers een nieuwe bezigheid hebben, nieuwe vaardigheden leren en anderen online kunnen ontmoeten, zullen zij het gevoel ervaren ‘er meer bij te horen’. Door deze nieuwe en extra vorm van contact en het leren van digitale vaardigheden op de tablet is de doelgroep met de lichamelijke beperking naast sociaal aangesloten ook digitaal aangesloten.

Het thema 'Digitalisering' is opgenomen in het meerjarenplan 2019-2023 van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Dit plan is de basis voor alle stappen die de Zonnebloem in deze jaren zet als vereniging. Dit project geeft mede invulling aan het thema digitalisering en sluit daarmee aan op 2 van de 3 pijlers van het meerjarenplan van de Zonnebloem: 'Dichtbij' en 'Aangesloten'.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website