Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project richt zich op het opzetten en doorontwikkelen van telefooncirkels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en Bunnik, en uitbreiding van bestaande cirkels in Zeist. De Telefooncirkel is een dagelijks belrondje langs acht tot tien alleenwonenden - veelal oudere mensen in de drie gemeenten (Zeist, Bunnik en Utrechtse Heuvelrug), met als doel onderling ‘vinger aan de pols’ te houden en de kans op sociaal isolement en gevoel van eenzaamheid te verkleinen.

 

De telefooncirkel biedt een deelnemer een belangrijk gevoel van veiligheid en aansluiting bij anderen. Door deelname aan de telefooncirkel weet je dat je dagelijks iemand spreekt die met je begaan is en die actie in gang zet als er onverhoopt iets aan de hand is. Hetzelfde beteken jij voor de volgende in de rij.

Een vrijwilliger van Humanitas is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt

de volgende op de lijst en zo verder. Per cirkel zijn er circa 4 vrijwilligers actief die bij toerbeurten een week de cirkel starten. De plaatselijke vrijwillig coördinator van Humanitas roostert de vrijwilligers in, zorgt ervoor dat de deelnemers een bellijst hebben, verwerkt wijzigingen, organiseert vrijwilligersbijeenkomsten en bijeenkomsten voor deelnemers etcetera. Wanneer iemand geen gehoor krijgt, neemt die deelnemer meteen contact op met de dagvrijwilliger. Die schakelt ‘sleutelpersonen’ in. Dit zijn vooraf door de deelnemer opgegeven contactpersonen. Zij kunnen bij de deelnemer nagaan of en wat er aan de hand is en zo nodig voor hulp zorgen. Sleutelpersonen zijn vaak buren die ook een sleutel van de woning hebben. Nadat er voor die ene deelnemer contact is gezocht met de dagvrijwilliger (zij pakt dit verder op), belt de deelnemer de eerstvolgende deelnemer in de cirkel om het belrondje weer op gang te brengen.

 

Iedereen die alleen woont kan meedoen, maar de telefooncirkels in Zeist, Utrechtse Heuvelrug en Bunnik richten zich met name op alleenstaande ouderen.

 

Het project in de drie gemeenten is gestart in 2019 en wordt doorgezet in 2020 en 2021 om te komen tot een werkwijze waarin met weinig inspanning een toenemend aantal telefooncirkels kan worden opgezet, gesteund door de drie gemeenten. De werkwijze is door Humanitas Heuvelrug overgenomen van het lokale Rode Kruis en sluit aan op andere vormen van informele ondersteuning van inwoners door vrijwilligers (vriendschappelijk contact, steun bij verlies/rouw, thuisadministratie) door Humanitas Heuvelrug. De aangevraagde subsidie bij ZonMw is bedoeld om in het laatste jaar van het project (2021) een extra impuls te geven aan onze betaalde en vrijwillige coördinatoren om de werkwijze uit te bouwen, te verduurzamen en overdraagbaar te maken. De drie deelnemende gemeenten geven nu al financiële steun, de beoogde subsidie van ZONMW dient voor de extra impuls.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website