Projectomschrijving

Binnen dit initiatief worden ouderen in isolement  gekoppeld aan een vrijwilliger die hen regelmatig bezoeken en waar mogelijk samen activiteiten uit te voeren thuis. TAS richt zich op ouderen die (tijdelijk) de deur niet uitgaan vanwege fysieke of mentale problemen. Door het contact tussen vrijwilliger en oudere werken we aan het opheffen van de sociale eenzaamheid. Getrainde vrijwilligers gaan in gesprek met de ouderen en proberen hen stap voor stap te activeren om ook andere activiteiten op te pakken.

Ouderen worden aangemeld door intermediairs. Intermediairs zijn informele ouderenorganisaties (Zonnebloem, Met je Hart, KBO, HEVO), of professionals uit zorg en welzijn. De medewerker van TAS maakt een zorgvuldige match tussen oudere en vrijwilliger. Vrijwilligers worden door Farent ondersteund en getraind in omgang met (beginnende) dementie en omgaan met psychische kwetsbaarheid en eenzaamheid.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website