Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Humanitas Vriendschappelijk Huisbezoek is gericht op het verminderen van sociale en emotionele eenzaamheid onder volwassenen. In de afgelopen jaren is er binnen het initiatief Vriendschappelijk Huisbezoek in Almere de slag geslagen van “gezellig koffie drinken” naar meer activerend ondersteunen.

 

Een getrainde vrijwilliger komt, naar behoefte, wekelijks of tweewekelijks voor ongeveer een uur langs bij de deelnemer om de wensen en mogelijkheden uit te diepen en samen (kleine) stappen te zetten in de richting van vermindering van eenzaamheid. Waarbij de deelnemer niet afhankelijk wordt van de vrijwilliger.

 

Eenzame senioren van 75 jaar en ouder geven aan dat eenzaamheid voor hen veelal gaat over het ontbreken van sociaal contact in combinatie met één of meerdere van het volgende gemis:

- Het gebrek aan structuur in het dagelijks leven en hier niet zelfstandig vorm aan kunnen geven;

- Het ontbreken van een plezierige, al dan niet nuttige dagbesteding;

- Het missen van (voldoende) fysieke beweging, wat in tijden van Covid-19 meer een onderwerp dan anders. Gevolg is dat de fysieke gezondheid hard(er) achteruitgaat.

- Het gevoel van leegte, een naar gevoel dat verlammend werkt.

 

De wensen en mogelijkheden van de 75plussers zijn vaak beperkter t.o.v. jongere generaties, zeker wanneer de Covid-19 maatregelen actief zijn. Vrijwilligers geven aan behoefte te hebben aan meer handvatten en draagvlak om de doelgroep 75plus te kunnen ondersteunen in de vermindering van eenzaamheid. De huidige methodiek biedt onvoldoende houvast voor de vrijwilligers om deze doelgroep te ondersteunen op bovenstaande elementen.

 

COVID-19 zorgt er daarnaast voor dat fysiek contact niet of beperkt mogelijk is, in het specifiek onder de doelgroep 75plus. Daarbij komt dat wij én andere partijen in de stad zien dat deze doelgroep meer op de achtergrond verdwijnt. Uit de gesprekken met deelnemers van 75 jaar en ouder komt daarnaast naar voren dat het telefonisch contact onvoldoende bijdraagt aan de vermindering van eenzaamheid en sommigen geven zelfs aan “het niet meer te zien zitten”, een zorgelijk signaal.

 

Dit benadrukt de noodzaak om de methodiek meer toe te spitsen op de doelgroep 75plus en handvatten te kunnen bieden die in lijn zijn met de behoefte van deze doelgroep. Het vraagt om doorontwikkeling en specificering van de methodiek , alternatieve ontmoetingsmogelijkheden, aansprekend promotiemateriaal en stevige samenwerkingen met (signalerende) partijen. Aanleiding om de Schoor te hierbij te betrekken en samen op te trekken in de vermindering van eenzaamheid onder 75plussers. Samenwerken aan de doorontwikkeling om tot een sluitende aanpak te komen, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen en bestendigen van een methodiek en daarmee duurzaam inzetbare vrijwilligers te kunnen binden.

 

Het doorontwikkelen van de methodiek om de slag te slaan naar een duurzame en plaatselijke aanpak die zowel in tijden van Covid-19 als in de toekomst in de behoefte van de eenzame 75plusser voorziet.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website