Projectomschrijving

Vrijwilligers worden getraind in het activerend ondersteunen van eenzame 75-plussers. Er worden duurzame werk- en coaching methoden ontwikkeld die individueel toepasbaar zijn. De focus hierbij ligt vooral op structuur, beweging en zingeving. 75-plussers die meedoen aan Goed Ontmoet voelen zich na deelname minder eenzaam. Zij hebben meer kennis over en meer inzicht in hun eigen eenzaamheid. Zij weten hoe zij hun eenzaamheid nu en in de toekomst kunnen aanpakken. Hierdoor krijgen zij meer plezier in het leven.

De toegepaste methode hangt mede af van persoonlijke kenmerken en kan per deelnemer verschillen. Te denken valt aan (her)ontdekken van waarden en interesses en aanleren van life-skills. Ook het vergroten, verkleinen of versterken van het netwerk kan nodig zijn. De getrainde vrijwilliger en de 75-plusser bepalen samen aan welke doelen er gewerkt gaat worden. De ondersteuning wordt zodanig geboden dat de 75-plusser hier niet afhankelijk van wordt.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website