Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting JOW! koppelt in de regio Zwolle sinds 2014 jongeren aan ouderen voor het samen ondernemen van (één-op-één-)activiteiten. Sinds 2018 zijn wij gestart met het inzetten van jongeren binnen zorginstellingen. Wij spelen daarin een rol van betekenis spelen voor kwetsbare senioren die voor hun dagbesteding afhankelijk zijn van het aanbod van hun zorginstelling/van het bezoek. Ook speelt een zorginstelling een belangrijke rol voor senioren in de omliggende wijken. Wij bereiken door de samenwerking met zorginstellingen ook (zelfstandig) thuiswonende senioren.

 

Ons hoofddoel is: ‘Het verminderen van sociale eenzaamheid’. Wij stellen hierbij de subdoelen:

‘Het vergroten van het gevoel erbij te horen’ en ‘Het verbeteren van het sociale netwerk’, zoals genoemd in het artikel van Bouwman en Van Tilburg.

 

Stichting JOW! is sinds 2018 actief op 10 woongroepen in Zwolle van locatie het Zonnehuis. Ook zetten wij jongeren in als maatje van (zelfstandig) thuiswonende senioren. Sinds september 2019 zijn we actief op twee groepen van zorgorganisatie Markenheem. Markenheem biedt verzorgingshuis- en verpleeghuiszorg aan 340 cliënten in vijf woonzorgcentra en thuiszorg aan ruim 1000 cliënten in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst.

JOW! heeft jaarlijks gemiddeld 150 deelnemende senioren (75+). Senioren die aansluiten bij groepsactiviteiten waarbij onze jongeren aansluiten zijn hier niet bij meegerekend. Wij hebben een bestand van +/- 125 beschikbare jongeren die wij via een eigen app inzetten. Deze jongeren komen uit Zwolle (noord-west Overijssel) en omgeving en uit de gemeente Doetinchem (Gelderland).

 

Ons initiatief draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid door jongeren te koppelen aan senioren. De activiteiten die zij ondernemen kunnen één-op-één zijn, in kleine groepjes van ouderen of in grotere samenstellingen. Door het contact met jongeren worden senioren gestimuleerd om erop uit te gaan en mee te doen aan activiteiten. Dit zorgt ervoor dat hun sociale contacten worden vergroot en ze het gevoel hebben om ergens bij te horen. De opdracht aan de jongeren is om individuele aandacht te geven aan de senioren.

 

Wij zetten een eigen app in om de matches tussen vraag en aanbod te maken, te monitoren en te controleren. Zorginstellingen maken ook gebruik van de app. Zij vinden het prettig om inzicht te hebben in wie wanneer langskomt, vooral in verband met het wisselen van personeel. Ook vindt er controle plaats in de app, waardoor zij precies kunnen teruglezen wat er is gedaan en hoe lang een jongere is geweest. Het komt nauwelijks voor dat senioren de app zelf gebruiken. Het is niet ons doel om dat op te dringen aan senioren, dus wanneer zij contact met een jongere willen op eigen initiatief, dan bellen of mailen zij.

 

De toegevoegde waarde van ons initiatief is dat jongeren kunnen bieden waar de doelgroep behoefte aan heeft. Jongeren hebben het geduld en de tijd om echt samen wat te ondernemen.

 

Wij bereiken door de samenwerking met de verschillende zorgorganisaties van ‘Het Olifantenpad’ een grote groep senioren met dementie en/of andere verstandelijke, fysieke en psychiatrische problematieken.

 

De Achterhoek is van voldoende grootte en kent voldoende organisaties om met deze constructie het initiatief te laten voortbestaan na de projectperiode. Door de samenwerking met het Olifantenpad, zijn alle relevante partijen om tot een succesvolle verduurzaming te komen aangesloten.

 

Het concept is in hoge mate schaalbaar, zowel in aantallen jongeren/senioren als in uitvoeringslocaties. Dat komt mede door de inzet van de app met bijbehorend dashboard.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website