Projectomschrijving

Stichting JOW! koppelt jongeren aan senioren voor het samen ondernemen van (één-op-één-) activiteiten bij zorginstellingen. Wij spelen een rol van betekenis voor kwetsbare senioren die voor hun dagbesteding afhankelijk zijn van het aanbod van hun zorginstelling/van het bezoek. Ons initiatief breiden we in 2020 uit in de Achterhoek. Het hoofddoel is om de sociale eenzaamheid te verminderen. De subdoelen die wij hierbij stellen zijn dat het sociale netwerk is verbeterd en het gevoel erbij te horen is vergroot.

Om tot matching te komen zetten wij een eigen matchingsyteem in, gecombineerd met een app. Jongeren worden via de app geworven, zorginstellingen zetten via de app activiteiten/verzoeken uit en JOW! maakt de matches via een beheerdersdashboard. Alle activiteiten worden geregistreerd in de accounts.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website