Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

In 2017 heeft de VVV Foundation (toen nog Stichting VIA VVV) ervaring opgedaan met ‘Soep met Ballen’. Hierbij werden in verschillende wijken in Venlo een aantal momenten van ontmoeting en beleving voor eenzame ouderen georganiseerd in de Huizen van de Wijk (buurthuizen), die werden afgesloten met een bijeenkomst in het stadion van VVV-Venlo. Tijdens de ontmoetingsmomenten stond de geschiedenis van VVV-Venlo en van Venlo in het algemeen centraal, dit werd gekoppeld aan een beweegmoment en afgesloten met een gezamenlijke maaltijd (soep met - of zonder - ballen). Gemiddeld deden aan deze bijeenkomsten 30 mensen mee. De bijeenkomsten werden georganiseerd in vier verschillende wijken in Venlo, namelijk Venlo-Zuid, Venlo-Oost, Venlo-Noord en Blerick (twee verschillende locaties). In 2018 is voor het eerst een kerstdiner voor eenzame ouderen in het VVV-Venlo stadion georganiseerd, hieraan deden 80 mensen mee. Het kerstdiner is sindsdien blijven bestaan, maar omdat een belangrijke partner in de wijk wegviel, zijn de ontmoetingsmomenten in de wijk rond de geschiedenis van VVV-Venlo de afgelopen jaren helaas weggevallen. Alternatief is wel het wandelvoetbal in de wijk van start gegaan, een combinatie van bewegen en soep eten/koffie drinken, maar dit is vooral geschikt voor de wat jongere oudere die nog mobiel genoeg is. Sinds april 2020 is er een nieuwe partner in de wijk die verantwoordelijk is voor al het welzijnswerk en is er behoefte aan structurele ontmoetingsmomenten in de wijk voor 75+ers mét een mooie afsluiting/highlight in het stadion.

 

De ervaringen die tot nu toe zijn opgedaan met de ontmoetingsmomenten in de wijk en het kerstdiner zijn drieledig. Buiten kijf staat, dat de aanwezige mensen de bijeenkomsten (in de wijk en in het stadion) ontzettend leuk vonden en erg hebben gewaardeerd. Samen met de deelnemers hebben we veel emotionele momenten beleefd. Met name in de wijk zijn we er tot nu toe echter onvoldoende in geslaagd om een grote opkomst te realiseren. Bovendien lukte het nog onvoldoende om de bijeenkomsten structureel te organiseren. Met onze nieuwe samenwerkingspartner en een aangepast plan van aanpak verwachten we beide genoemde uitdagingen te kunnen tackelen.

 

Ontmoetings- en belevingsmomenten waarbij de geschiedenis van de lokale professionele voetbalclub centraal staat, zijn overigens een kernelement van het project Football Memories, dat in meerdere steden op verschillende manieren wordt uitgevoerd, waaronder sinds 2020 ook in Venlo.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website