Projectomschrijving

Sociaal Vitaal in Kleur is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende migrantenouderen in Utrecht. Sociaal Vitaal in Kleur richt zich op 55-plussers met een Marokkaanse, Turkse en Chinese achtergrond die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren.

Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor hun gevoelens van eenzaamheid te verminderen. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering betrokken. Het project start met een persoonlijke wervingsbenadering via sleutelpersonen. Vervolgens wordt de fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en (gezondheids)voorlichting aangeboden.

Het project wordt uitgevoerd door NOOM, COSBO-Stad-Utrecht, DOCK Utrecht Zuidwest, Hanzehogeschool Groningen en GALM. Het project duurt 18 maanden en start op 15 januari 2021.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website