Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen.

Het project wordt uitgevoerd in Uithuizen, Uithuizermeeden en omliggende dorpen, met speciale aandacht voor accommodatie- en vervoersproblematiek. Het project bestaat uit een persoonlijke wervingsbenadering, het aanbieden van een fittest en een veelzijdig beweegprogramma met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting.

Het project wordt uitgevoerd door Goud Vereg, welzijnsinstelling Mensenwerk, gemeente het Hogeland, stichting GALM, Dorpsbelangenverenigingen, de thuiszorg en Beweegteam Hogeland. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website