Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 75 jaar en ouder jaar die weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. In Delfzijl wordt samengewerkt met de thuiszorg om aan cliënten Sociaal Vitaal aan te bieden. Het doel is om fysieke fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid, veerkracht en sociale verbondenheid en daardoor eenzaamheid te verminderen. Het project duurt 18 maanden en start 15 januari 2021.

De uitvoering start met een persoonlijke wervingsbenadering. Vervolgens wordt fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma, dat 30 weken duurt, met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting uitgevoerd. Het project wordt uitgevoerd door Wijkbelangen Delfzijl Noord, Beweeglink, Stichting Welzijn en Dienstverlening, de thuiszorg en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website