Projectomschrijving

Sociaal Vitaal is een beweegprogramma voor kwetsbare thuiswonende ouderen in de leeftijd 65-85 jaar die (te) weinig bewegen en/of gevoelens van eenzaamheid ervaren. Sociaal Vitaal wordt aangeboden aan cliënten van de thuiszorg en zelfstandig wonende ouderen zonder thuishulp.

Het doel is om fitheid te verbeteren en sociale vaardigheden aan te leren ter bevordering van weerbaarheid en veerkracht en vermindering van eenzaamheid. Het project duurt in totaal 18 maanden en start op 15 januari 2021. Het project start met een persoonlijke wervingsbenadering (huis aan huis èn via de thuiszorg). Vervolgens wordt de fitheid gemeten. Aansluitend wordt een beweegprogramma van 30 weken met aandacht voor weerbaarheid, sociale vaardigheden, gedragsbehoud en gezondheidsvoorlichting.

Het project wordt uitgevoerd door Sport Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân, Sociaal Collectief, thuiszorg Súdwest-Fryslân en GALM. Ouderen worden op verschillende manieren actief bij de uitvoering van het project betrokken.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website