Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

“Als je elkaar tegenkomt, moet je altijd een praatje maken. Dat is allemaal hartstikke goed. Dat is dus echt veranderd. Dat is eigenlijk door BRUIS gekomen.”, zo vertelde een bewoner van een wooncomplex in een gesprek voor het onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek (2017) naar de methodiek studio BRUIS (hierna: BRUIS).

 

BRUIS heeft tot doel om woongemeenschappen (weer) levendig en vitaal te maken, en werkt met getrainde actieve bewoners en woonconsulenten. Gezellige, laagdrempelige activiteiten en gespreksgroepen maken dat bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren. De aanpak is eerder met succes in 10 wooncomplexen ingezet, er is een handboek beschikbaar en het heeft in het genoemde onderzoek positieve effecten laten zien. BRUIS is aangemeld voor de databank Effectieve Sociale Interventies van Movisie. Ondanks de positieve effecten van BRUIS, bleek de borging een punt van aandacht. Professionele ondersteuning bleek van groot belang voor de continuïteit, voor het krijgen van een breed draagvlak onder bewoners en voor het oplossen van ingewikkelde conflicten (UvH, 2017).

In het beoogde project willen wij BRUIS op dit punt versterken en doorontwikkelen. Dit doen we door BRUIS te combineren met de methodiek ‘Samen & Anders’. Samen & Anders is een woonconcept voor jong en oud (‘magic mix’). Hier wonen senioren samen met sociaal-maatschappelijk en financieel kwetsbare mensen. Er wordt gestuurd op wederkerigheid: in het huurcontract is opgenomen dat alle huurders zich minimaal 10 uur in de week inzetten voor medebewoners. Dit wordt in goede banen geleid door de structurele inzet van een sociale huismeester. De methode is geëvalueerd met een Effectencalculator en liet daarin positieve effecten zien.

 

Doelstelling(en), doelgroep en plan van aanpak project

We richten ons op vermindering van sociale eenzaamheid onder ouderen met een lage sociaal-economische positie. De doorontwikkelde methodiek zet de volgende (mogelijk) effectieve elementen voor het terugdringen van eenzaamheid in:

- ontmoeten,

- bezigheden oppakken,

- praktisch ondersteunen.

 

Twee beproefde methodieken ontwikkelen wij door met als doel een sterkere en meer duurzame methodiek. De doorontwikkelde methodiek implementeren we in wooncomplex het Emmahuis van MaasWonen in Rotterdam, met merendeels bewoners met een lage sociaal-economische positie. Het complex telt 127 woningen. Twintig bewoners worden getraind in BRUIS. Een deel hiervan is 75-plus. Omdat bekend is dat mensen met een lage sociaal-economische positie relatief vroeg kwetsbaarder worden, kunnen 65-plussers ook deelnemen.

 

Digitale middelen worden een integraal onderdeel van de doorontwikkelde methodiek. Tablets zijn een onmisbaar communicatiemiddel geworden in corona-tijd. Bewoners worden voorzien van tablets en worden intensief geholpen met het gebruik hiervan. We maken voor dit onderdeel gebruik van goede voorbeelden van de inzet van digitale middelen om contacten onder ouderen te stimuleren (bijv. ‘iPad, da’s straffe koffie’).

 

We voeren een procesevaluatie uit met expliciete aandacht voor het bereik, de waardering van deelnemers en uitvoerders, de succes- en faalfactoren en doen aanbevelingen over de implementatie. We verzorgen een praktische handreiking zodat ook andere wooncomplexen met de methodiek van start kunnen.

 

 

Samenwerking

De samenstelling van het projectteam is een publiek-private samenwerking, bestaande uit:

- MaasWonen

- Platform31

- Stichting Huurdersbelangen MaasWonen

- Stichting Samen Ondernemend Leren (SOL)

- ActivAge – Studio Bruis

- Hogeschool Rotterdam

- Gemeente Rotterdam

Rotterdamse ouderen betrekken we uitvoerig bij de ontwikkeling, beoordeling, uitvoering en evaluatie van het project. Vanaf het schrijven van het projectvoorstel tot en met de afronding zijn (vertegenwoordigers van) bewoners en ouderen betrokken. Ook denkt Stichting OSO, gezamenlijke ouderenorganisaties Rotterdam, met ons mee.

MaasWonen en Platform31 zijn aangesloten bij de Coalitie tegen eenzaamheid en MaaswWonen ook bij de lokale coalitie Rotterdam: Coalitie erbij.

 

Verduurzaming van het initiatief

De nieuwe aanpak wordt onderdeel van de standaard werkwijze van MaasWonen. Hiertoe maken we een praktisch handboek. Door het commitment van MaasWonen, met 18 wooncomplexen in de regio Rotterdam, kan de doorontwikkelde methodiek gemakkelijk veel ouderen bereiken. Onze inzet is dit ook in andere regio’s in te zetten. De opgedane kennis wordt dan ook actief gedeeld o.a. via het Actieprogramma tegen Eenzaamheid, Platform31/ programma Weer Thuis (met een groot bereik onder Nederlandse gemeenten en woningcorporaties) en de Hogeschool Rotterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website