Projectomschrijving

In dit project ontwikkelen we twee beproefde methodieken door, om eenzaamheid onder ouderen in wooncomplexen duurzaam te verminderen.

We ontwerpen, implementeren en evalueren de interventie: ‘Samen & Anders bruisend verder’. De interventie bestaat uit de methodieken BRUIS en Samen & Anders. BRUIS werkt met getrainde bewoners en biedt activiteiten en gespreksgroepen. Samen & Anders is een woonconcept van MaasWonen waar met behulp van inzet van een sociale huismeester wordt gestuurd op wederkerigheid.

Het lerend doorontwikkelen gebeurt in het Emmahuis van MaasWonen. In dit Rotterdamse wooncomplex wonen vooral bewoners met een lage sociaaleconomische positie. De ervaringen en geleerde lessen worden verzameld door middel van een procesevaluatie.

MaasWonen en Platform31 trekken in dit project op met de ontwikkelaar van BRUIS, een welzijnsorganisatie, ouderenorganisaties en gemeente Rotterdam.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website