Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het bestaande initiatief Netwerkversterking kwetsbare inwoners (GGZ, LVB, Verslaving) richt zich op individuele en groepsgerichte netwerkcoaching met als doel het verbeteren van het sociaal netwerk en het verlagen van drempels voor maatschappelijke participatie van eenzame, kwetsbare inwoners met een lage zelfredzaamheid op deze levensdomeinen. Getrainde vrijwillige netwerkcoaches kijken waar het netwerk versterkt kan worden en waar deelname aan activiteiten kan worden bevorderd. Deze netwerkcoaches zijn tevens ervaringsdeskundigen met o.a. ggz-achtergrond.

 

Het project waar subsidie voor wordt aangevraagd is een uitbreiding van het succesvolle bestaande initiatief. Het initiatief wordt uitgebreid met een nieuwe loot, dat zich specifiek richt op de doelgroep thuiswonende ouderen in de leeftijd van 65 jaar en ouder met geen of een zeer beperkt netwerk.

 

Wij denken met name aan senioren in een mantelzorgsituatie. In het bijzonder senioren die zorgen voor een partner met dementie.

 

Door mensen vanaf 65 jaar te werven, trekken we tevens potentieel aan om deze doelgroep te betrekken, door hen in te zetten als netwerkcoaches. Op deze manier zetten we senioren in voor senioren. We verwachten op deze manier ook mensen te bereiken met een netwerk dat kleiner wordt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website