Projectomschrijving

De gemeente Gorinchem heeft de ambitie de eenzaamheid onder ouderen aan te pakken. Het project ‘Netwerkversterking senioren 65+’ is gericht op eenzame, thuiswonende, ouderen met geen of een zeer smal netwerk. De senioren worden gekoppeld aan een getrainde netwerkcoach en via individuele of collectieve coaching ondersteund, gemotiveerd en begeleid naar netwerkuitbreiding en/of deelname aan activiteiten.
Op deze manier werken de senioren aan hun sociaal netwerk en maatschappelijke participatie met als beoogd resultaat minder gevoelens van eenzaamheid. Er wordt gewerkt met samenwerkingspartners die in contact staan met senioren en met vrijwilligers die zoveel mogelijk afkomstig zijn uit de doelgroep. De gemeente Gorinchem heeft reeds ervaring opgedaan met het versterken van het netwerk van kwetsbare inwoners via het succesvolle bestaande initiatief ‘Netwerkversterking kwetsbare inwoners’. Het project ‘Netwerkversterking senioren 65+’ betreft een uitbreiding van het bestaande initiatief.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website