Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Samenvatting

 

Eenzaamheid is een complex probleem. Het gaat over het gevoel van verlatenheid, het gebrek aan zingeving of het ontbreken van intimiteit.

De coronapandemie (hierna aangeduid als COVID-19) en de hieruit voortvloeiende overheidsmaatregelen hebben een grote impact op de zorg en onze samenleving. Ouderen, in het bijzonder degenen die zich eenzaam voelen, vormen een groep die hard getroffen wordt door deze maatregelen. De bestaande eenzaamheid onder ouderen wordt vergroot en daarnaast is er een toename te zien van het aantal ouderen, ook van 75-plussers, dat eenzaamheid ervaart.

Eenzaamheid is een zogenaamd Wicked Problem, een probleem dat zo veel onoverzichtelijke, tegenstrijdige en lastig te doorziene kanten heeft, dat het heel moeilijk is op te lossen. Die complexiteit komt tot uitdrukking in de moeite die het kost om alleen al het probleem met alle negatieve gezondheidsgevolgen te beschrijven. Ook komt het tot uitdrukking in de ingewikkelde taak die het beschrijven van een goede interventie is.

Creatief Leven is een interventie, ontwikkeld om mensen in een cursus van acht bijeenkomsten te leren hoe zij hun eenzaamheid zelf kunnen aanpakken, of er nu sprake zou zijn van emotionele, sociale of existentiële eenzaamheid. De interventie wordt al een aantal jaren met succes voor uiteenlopende doelgroepen in het welzijnswerk toegepast. Het is een aanpak die bijzondere kennis en vaardigheden vraagt van de uitvoerder. Het zijn die kennis en vaardigheden die er, samen met het toegankelijke cursusboek, voor zorgen dat het voor de eindgebruiker een eenvoudige interventie lijkt. Tegelijkertijd maakt die stevige achtergrond dat het beschrijven en het goed onderbouwen van deze interventie een hele opgave is.

We zijn daarom blij met de kans om daarvoor steun te krijgen onder de titel: “Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning”. Doel van ons project is het maken van een handboek bij de cursus Creatief Leven, een goede onderbouwing van de methodiek, een interventiebeschrijving die de werking van deze aanpak helder maakt en inzicht biedt in de werkzame elementen. We werken toe naar het aanbieden bij Movisie van de methodiek als ‘goed beschreven en goed onderbouwd, een optie die Movisie biedt bij het aanbieden voor opname in de databank interventies. Om de doelgroep te betrekken is het nodig de interventie uit te voeren en te laten volgen, zodat een (proces)evaluatie kan plaatsvinden. Ook kan hierdoor, naast de gebruikelijke effectmetingen, een meting na zes maanden plaatsvinden. Deze subsidie vanuit Versterking aanpak Eenzaamheid – Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid, maakt het mogelijk om ervaren kennispartners te betrekken, om zo aan te kunnen sluiten bij de eisen van Movisie.

Wij verwachten aan het eind van dit project een mooie toevoeging te presenteren aan de lijst met goed beschreven en onderbouwde eenzaamheidsinterventies in de vorm van de cursus Creatief Leven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website