Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Binnen de gemeente Sint-Michielsgestel zijn vele initiatieven gericht op het verminderen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Wat mist is samenhang en samenwerking en het spreken van dezelfde taal.

De oplossing die wij hiervoor zien is het bundelen van de krachten van zowel professionals als vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in lokale, kerngerichte coalities tegen eenzaamheid.

 

Daarnaast zien wij het belang van een andere benaderingswijze van de eenzame ouderen, hier willen we graag een verandering in maken door te werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Het introduceren van dit gedachtegoed zien wij als een essentieel punt in het vernieuwen van de initiatieven tegen eenzaamheid. Dit fungeert als het ware als de rode draad door alle initiatieven heen.

Het werken vanuit positieve gezondheid geeft de mogelijkheid om te kunnen monitoren, zowel op persoonlijk vlak als op kern of buurt niveau. Wij omarmen de denkwijze van positieve gezondheid als het gaat om het kijken naar gezondheid. Zeker ook op het gebied van eenzaamheid zijn er zo veel meer aspecten van belang dan alleen het aan of afwezig zijn van contacten.

Het compleet in beeld brengen van iemand als persoon vinden wij hierin van groot belang.

 

Daarnaast biedt deze visie de mogelijkheid om iemand zelf anders na te laten denken over zijn/haar situatie en wat zij hierin anders zouden willen zien. Ook biedt deze manier van denken juist ruimte om te bekijken wat nog wél kan en op welke manier iemand nog van betekenis kan zijn.

Naast de opbrengsten van deze zienswijze voor het individu zien wij een belang als het gaat om een integrale aanpak van eenzaamheid.

Het werk met positieve gezondheid maakt dat alle partijen dezelfde taal spreken. Positieve gezondheid wordt al omarmd in de ziekenhuizen, bij de huisartsen, maatschappelijk werk en binnen de GGZ.

 

Bovenstaande aanpassingen zijn nodig om er voor te zorgen dat de aanpak tegen eenzaamheid duurzaam wordt en onderdeel wordt van de gemeenschap. Op dit moment is het aanbod van initiatieven te versnipperd en is niemand echt ‘eigenaar’ van dit thema.

 

De doelstelling van deze aanvraag is om op een integrale manier, dichtbij en samen met de gemeenschap verantwoordelijkheid te dragen voor het voorkomen, signaleren, verminderen en tegengaan van eenzaamheid onder ouderen. Hierin gebruikmakend van het gedachtegoed van positieve gezondheid zodat iedere partij dezelfde taal spreekt en op een zelfde manier handvatten biedt. Met als doel mensen zelf de regie terug te geven in hun zoektocht naar een sociaal netwerk, erbij horen, intimiteit ervaren en betekenis hebben.

Een doel op zich is ook te vinden in mensen het gevoel geven dat zij onderdeel zijn van een groter zorgzaam verband wat maakt dat zij zich gesteund voelen en voelen dat zij er toe doen.

 

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website