Projectomschrijving

In de gemeente Sint-Michielsgestel bestaat vanaf 2016 een aanpak tegen eenzaamheid met verschillende activiteiten en diensten.
Wat beter kan in de gemeente is samenhang tussen al deze projecten/diensten, iets doen met de informatie die we bij mensen ophalen en preventief te werk gaan. Vanuit deze gedachten is het project ‘Positief gezond ouder worden in de buurt’ gestart.

Met dit project kunnen we beter aansluiten bij de behoefte van ouderen en eenzaamheid structureel terugdringen. Zo worden er lokale coalities tegen eenzaamheid gevormd per dorpskern. Ook gaan we werken vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Praktisch gezien betekent dit dat in de gemeente drie coalities (groepen) ontstaan die zich bezig gaan houden met eenzaamheid onder ouderen in hun dorpskern. Positieve gezondheid is een manier om met mensen in gesprek te gaan en daarbij te kijken naar hun veerkracht dus: wat kan iemand nog wél ondanks zijn beperkingen of uitdagingen? En hoe kan iemand van betekenis zijn?

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website