Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Het project ver de drempel: bewonersinitiatieven strijden tegen eenzaamheid, is een voortzetting van het initiatief Betrokken Buurten tegen Eenzaamheid. In dit huidige initiatief is met 6 bewonersinitiatieven gezocht naar manieren om vanuit je buurt eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Er is veel kennis opgedaan en er zijn veel lessen geleerd over wat je kan doen vanuit je rol als bewonersinitiatief. Er is een speciale online toolkit ontwikkeld voor bewonersinitiatieven waar al deze kennis en lessen terug te vinden zijn.

 

In het project willen we met behulp van de toolkit 40 bewonersinitiatieven in het land helpen met het verminderen en voorkomen van eenzaamheid vanuit hun bewonersinitiatief in de buurt.

 

Hoofddoelstelling: Verminderen en voorkomen van eenzaamheid in buurten via het versterken van bewonersinitiatieven en hun vrijwilligers en deelnemers. Met name gericht op het voorkomen en verminderen van sociale en emotionele eenzaamheid. Daarbij zijn de volgende subdoelen uit het artikel van Bouwman en Van Tilburg, ons uitgangspunt: het verbeteren van het sociaal netwerk, het vergroten van het gevoel erbij te horen en het vergroten van het gevoel van betekenis hebben.

Subdoelen:

1) Met behulp van de toolkit een grotere groep initiatieven in wijken en buurten te bereiken en versterken in een aanpak omtrent verminderen van eenzaamheid.

2) Het trainen van adviseurs in het voeren van gesprekken met bewonersinitiatieven over eenzaamheid en hun rol als initiatief in het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

3) Kennis vergroten bij initiatieven over hun rol in het verminderen van eenzaamheid en initiatieven op weg helpen met het uitvoeren van passende interventies (met andere woorden het vergroten van het handelingsperspectief.)

4) Delen van kennis die wordt opgedaan in het project en het verrijken van de toolkit.

 

Door middel van op maat adviestrajecten gaan we bewonersinitiatieven ondersteunen in hun zoektocht om eenzaamheid te verminderen en voorkomen. Een adviestraject bestaat uit een (online)gesprek in de buurt of dorp, een schriftelijk advies en een telefonisch opvolgingsgesprek.

 

Na deze 40 adviestrajecten willen we de kennis delen in een bijeenkomst, door de toolkit aan te vullen met nieuwe kennis, en door een filmproductie te maken die we online verspreiden via een online media strategie (naar nog meer bewonersinitiatieven in het land). Daarnaast leiden we adviseurs op die met de toolkit in de hand de initiatieven gaan adviseren. Ook na dit project zullen zij met deze kennis in hun netwerken initiatieven attent kunnen maken op het belang van het verminderen van eenzaamheid en hen daarbij helpen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website