Projectomschrijving

Het project is een voortzetting van het project Betrokken Buurten. Doel was om samen met bewonersinitiatieven te ontdekken welke mogelijkheden er zijn om vanuit de buurt eenzaamheid te voorkomen en verminderen. Er is een online toolkit ontwikkeld voor bewonersinitiatieven waar al deze kennis en lessen te vinden zijn. In het vervolgproject gaan we met behulp van deze toolkit een grotere groep bewonersinitiatieven in het land helpen met het verminderen en voorkomen van eenzaamheid onder ouderen in hun buurt.

We doen dit door korte opmaat adviestrajecten voor bewonersinitiatieven. Dit advies heeft tot doel om te inspireren, kennis over te dragen en om handelingsperspectief te bieden. Op basis van de toolkit wordt er een training ontwikkeld voor de adviseurs die de adviestrajecten gaan uitvoeren. Ook na dit project kunnen zij met deze kennis andere initiatieven in hun netwerk blijven ondersteunen.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website