Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

De Posten gaat samen met de coalities Onze Buurt de Posten en #SamenEenEnschede de preventie en bestrijding van eenzaamheid ouderen 75+ aanpakken door:

 

1. Een verdiepingsslag te maken door wensen en behoeften in kaart te brengen van eenzame ouderen 75+. In fase 1 hebben we algemene informatie uit de wijk opgehaald.

 

2. Door het ontwikkelen van een integrale aanpak voor eenzame ouderen in de Posten die ervoor zorgt dat het probleem eenzaamheid onder ouderen 75+ eerder en beter gesignaleerd wordt. Dit doen we door het optimaliseren van de samenwerking tussen organisaties en ouderen in de wijk (vanuit netwerkgedachte).

 

We gaan de werkwijze van het netwerk optimaliseren door thuiszorg- welzijnsorganisaties en het wijkteam aan elkaar te verbinden. Gezamenlijk zetten zij zich in om eenzaamheid te signaleren en deze signalen door te zetten naar de juiste plek (organisatie/voorziening). Er wordt ingezet op het versterken van de kracht van de lokale samenleving. We zorgen dat oudere inwoners met (hulp)vragen, maar ook met initiatieven, op laagdrempelige en vanzelfsprekende plekken terecht kunnen. We zetten in op de doorontwikkeling van De Wijkwijzer als fysiek, digitaal en telefonisch meldpunt(De Wijkwijzer is een overzicht van activiteiten en voorzieningen die vrij toegankelijk zijn)

 

3. We zetten in op het doorontwikkelen van de seniorentablet Compaan. Een pilot in het voorjaar heeft uitgewezen dat ouderen (6 maanden na gebruik ervan) minder eenzaam ervaren. De Compaan is zowel van belang in de signaleringsfase als in de opvolging. Het gebruik van De Compaan wordt door het netwerk gestimuleerd.

 

 

4. We zorgen ervoor dat we daadwerkelijk een opvolging geven aan de signalen van de eenzame ouderen door een stimuleringsbijdrage te verlenen om het welzijnsaanbod samen met de eenzame ouderen vraaggericht op maat te kunnen maken.

 

5. Een aangepast welzijnsaanbod, mede ontwikkeld door eenzame ouderen.

 

6. Een uitvoeringsprogramma op basis van de ervaringen en bevindingen van de projectonderdelen en effectmeting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website