Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Vanuit het samenwerkingsverband “Kwetsbare ouderen” is de Bibliotheek Utrecht in 2015, samen met de bibliotheken van Amsterdam, Rotterdam en Den Haag een samenwerking gestart om zelfredzaamheid van ouderen te stimuleren, en eenzaamheid bij hen te voorkomen en/of te verminderen. Voor het bereiken van deze doelstelling is door de vier bibliotheken ingezet op het ontwikkelen van programmering in een aantal wijken, gericht op het verbeteren van (digitale) vaardigheden en het versterken van het sociaal netwerk. Door met regelmaat in eenzelfde wijk te programmeren en onderwerpen / inhoudelijke gespreksstof aan te dragen waarover men in gesprek kan gaan, merken we dat er meer contact en verbinding ontstaat tussen de senioren onderling. In sommige wijken zijn zelfs groepen senioren ontstaan die ook zonder programma vanuit de bibliotheek op eigen initiatief bij elkaar komen in de bibliotheek.

 

Het effect tegen eenzaamheid van onze regelmatige programmering is tweeledig: enerzijds treffen senioren elkaar en ons met enige regelmaat in de bibliotheek, en anderzijds bieden we ze handvatten waardoor ze zichzelf beter kunnen redden, wat een gevoel van eenzaamheid kan voorkomen.

 

Wij merken dat ons aanbod vaak een mooie aanvulling is op het aanbod dat er al is in een wijk. Met name vanwege het informatieve en lerende karakter van onze activiteiten, wat goed past bij de bibliotheek. En ook omdat de bibliotheek een platformfunctie heeft waar veel wijkpartners hun krachten bundelen. Zo verwijzen sociaal makelaars senioren door naar de bibliotheek, heet de bibliotheek ze welkom en formuleren samen met hen een leervraag om hen vervolgens binnen of buiten de bibliotheek met het juiste aanbod of de juiste informatie in contact te brengen. Vervolgens houden we de vinger aan de pols om te horen of men ook echt op de juiste plek terecht is gekomen. Voor senioren is dat een prettige vorm van begeleiding op een hele laagdrempelige plek in de wijk. Voor hen is het leggen van het eerste contact al lastig, vooral als er sprake is van eenzaamheid of andere problemen. Een inhoudelijk programma kan dan makkelijker zijn om bij aan te sluiten dan een activiteit die is opgezet voor de gezelligheid en het contact maken.

 

In de binnenstad van Utrecht merken veel senioren dat ze ‘alleen achterblijven’. Leeftijdsgenoten komen te overlijden of trekken weg uit de binnenstad, naar bijv. seniorenwoningen en verzorgingshuizen in de wijken. Veelal komen hier studenten en young professionals voor terug. Daarnaast verdwijnen ook de plekken in de binnenstad waar senioren samenkomen. De bruine kroeg op de hoek waar elke week een kopje koffie gedronken wordt, wordt overgenomen en omgebouwd tot hippe kroeg voor studenten die pas einde middag opengaat. Kerken sluiten soms hun deuren en ook wijkcentra verdwijnen.

 

Dit jaar is de nieuwe bibliotheek in de binnenstad van Utrecht geopend in het monumentale pand van het oude postkantoor op de Neude. Het biedt heel veel mogelijkheden voor de inwoners van Utrecht: als kenniscentrum, als studieplek, als ontmoetingsplek, etc. Wij willen ons initiatief uitbreiden naar locatie de Neude. We willen onze programmering ook beschikbaar maken voor de senioren in de binnenstad van Utrecht, op ‘pantoffelafstand’. Om zo met onze programmering ook in de binnenstad van Utrecht bij te dragen aan het voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

 

Het liefste zouden we ons initiatief in al onze bibliotheekvestigingen neerzetten. Het kost echter veel tijd en aandacht om dit op te starten in een nieuwe vestiging. Er moeten heel veel contacten en samenwerkingen in de wijk tot stand gebracht worden om uiteindelijk de senioren te bereiken en een programmering neer te zetten die aansluit bij de behoeften van de senioren uit die specifieke wijk. Daarnaast moeten de collega’s in de betreffende vestiging aangehaakt worden; weten wat ze kunnen verwachten, hoe ze om moeten gaan met de doelgroep, en hoe ze bij kunnen dragen aan het succes van het initiatief. Omdat er in de binnenstad van Utrecht een prachtige nieuwe bibliotheek is geopend op een historische plek en omdat we geluiden ontvangen dat de senioren in de binnenstad vereenzamen (van o.m. Cosbo: behartiger van de algemene belangen van alle ouderen in de gemeente Utrecht en Dock: de sociaal makelaar in de binnenstad), is gekozen voor de Neude als locatie om naar uit te breiden. Daarnaast willen we de programmering voor senioren meer ontwikkelen naar een programmering voor senioren met en door senioren.

 

De Bibliotheek Utrecht is zowel projectleider als -uitvoerder. Het gaat om het duurzaam neerzetten van programmering in Bibliotheek Neude. Dock, Cosbo en Mitros zijn adviseur en ambassadeur. Zij worden in iedere fase van het project geacht mee te denken; hun kennis en ervaring met de doelgroep en met de binnenstad van Utrecht in te brengen. Ook de klankbordgroep met “ervaringsdeskundigen” wordt geacht in iedere fase van het project mee te denken en als ambassadeur op te treden.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website