Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Mijn Verhaal’ is een groepsactiviteit voor ouderen die kampen met één of meerdere vormen van eenzaamheid. Deelnemers maken via zelfgemaakte (polaroid)foto’s en korte verhalen hun dagelijks leven zichtbaar door bv. dagelijkse activiteiten, hobby’s en belangrijke mensen vast te leggen. Fotografie wordt ingezet als middel om het delen van dit verhaal makkelijker te maken, foto’s zetten het verhaal kracht bij en ondersteunen deelnemers die moeite hebben met zich in woorden uit te drukken.

 

De groep bestaande uit 6 tot 12 deelnemers werkt in 7 bijeenkomsten aan een persoonlijk boekje. Deelnemers krijgen een (polaroid)camera mee om zelf 10 foto’s te maken, eventueel met ondersteuning van een mantelzorger/vrijwilliger. Deze 10 foto’s staan symbool voor hun eigen verhaal. De deelnemers leren elkaar kennen door deze te delen tijdens de bijeenkomsten. Ter afsluiting van het traject presenteren de deelnemers hun verhaal en boekjes aan een passend publiek (denk aan begeleiders/familie/vrienden/omwonenden).

 

Het hoofddoel van de interventie

De negatieve spiraal van eenzaamheid doorbreken. Stadstrainers heeft in al haar ouderenprojecten gezien dat eenzaamheid, met name het gebrek aan kwalitatief contact, een negatief effect heeft op het zelfbeeld. Het gevoel ‘er niet meer toe te doen’ versnelt de negatieve spiraal. Het weerhoudt ouderen nieuwe contacten te leggen en sociaal actief te zijn. Het programma gaat uit van de eigen kracht van haar deelnemers. Het helpt deelnemers die zichzelf niet makkelijk laten zien, de eigen wensen en behoeften zichtbaar te maken voor zichzelf en anderen. Het vertrouwen in het eigen verhaal wordt gestimuleerd door het werken in groepsverband. Het belangrijkste doel van de interventie is dat de deelnemer na afloop weer zicht heeft op de eigen identiteit, (meer) tevreden is met wie hij/zij is en het gevoel heeft ertoe te doen.

 

Onze droom is dat minstens de helft van de Nederlandse gemeentelijke organisaties de mogelijkheid krijgen om eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Daarvoor moeten de volgende doelstellingen gerealiseerd worden:

1) Doorontwikkeling realiseren door toepassing met andere doelgroepen ouderen te werken (waaronder mensen met dementie en ouderen migranten)

2) Kwaliteitsontwikkeling door de werkwijze systematisch te beschrijven in een praktisch bruikbaar handboek zodat het door anderen partijen die eenzaamheid bestrijden onder ouderen in Nederland het uitvoerbaar is.

3) Kwaliteitsontwikkeling door een Train-de-trainersprogramma te ontwikkelen, zodat organisaties met hun eigen medewerkers kunnen uitvoeren

4) Vergroting van de groep uitvoerders met nieuwe samenwerkingspartners

5) Tenminste 10 oud-deelnemers als ervaringsdeskundigen en ambassadeurs van de methodiek

6) Opname van Mijn verhaal als goed onderbouwd in een databank van erkende interventies op het gebied van eenzaamheid onder ouderen waardoor bekendheid van de interventie vergroot.

 

Onze aanvraag is relevant voor de oproep omdat we voor de beloftevolle eenzaamheidsinterventie “Mijn verhaal” 1) doorontwikkeling realiseren door met andere doelgroepen ouderen te werken, 2) kwaliteitsontwikkeling realiseren door de werkwijze systematisch te beschrijven zodat het door anderen partijen die eenzaamheid bestrijden onder ouderen in Nederland het uit kunnen voeren met hun eigen medewerkers waardoor we toegelaten worden tot een erkenningstraject met als resultaat opname in databank sociale interventies en 3) omdat de overdracht van de interventie op organisaties die (anders als Stadstrainers) een permanente rol kunnen spelen in het dagelijks leven van de deelnemer continuïteit in de hand werkt.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website