Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Project Meedoen in Zeist @home betreft een samenwerking van de lokale Coalitie tegen Eenzaamheid in Zeist.

Het project betreft een uitbreiding van Meedoen in Zeist, een initiatief van welzijnsorganisatie MeanderOmnium en enkele zorgpartners. De afgelopen jaren is een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit bij eenzame ouderen. De werkwijze van Meedoen in Zeist is gericht op geluksgericht werken.

 

Het is bekend dat veel ouderen (o.a. door schaamte, taboe) zich niet melden bij instanties. Om het bereik te vergroten gaan we in dit project ouderen boven de 75 jaar thuis bezoeken. De gemeente schrijft hiervoor ca. 5360 ouderen aan. We verwachten een respons van 25% (1340 deelnemers). De huisbezoeken worden gedaan door 50 getrainde vrijwilligers.

 

De krachten van de lokale coalitie (expertise, menskracht, oplossingen) worden gebundeld om dit project mogelijk te maken. De werving, training, begeleiding van vrijwilligers, het uitvoeren van de huisbezoeken en het bieden van oplossingen betreft een gezamenlijke inspanning van de lokale coalitie. Iedere samenwerkingspartner heeft een rol.

 

De methodiek van het bestaande initiatief Meedoen in Zeist wordt breed toegepast (geluksgerichte route)in het project. Er wordt met ouderen in gesprek gegaan over wensen en behoeften die zij willen bereiken. Het voorop stellen van het doel van de oudere leidt tot duurzame oplossingen. De lokale coalitie voorziet in oplossingen/aanbod.

 

Door het netwerk van welzijn/zorgpartners weten we ook veel specifieke doelgroepen te bereiken (o.a. dementie, migratie-achtergrond, lichamelijke beperking). Ook de deelname van de huisartsen aan dit project zorgt ervoor dat we veel ouderen (met gezondheidsproblemen) bereiken.

 

Het project draagt bij aan het verminderen van eenzaamheid in Zeist. Zeist heeft relatief veel ouderen die eenzaam zijn. De verwachte stijging van de vergrijzing in Zeist is hoger dan in de rest van regio Utrecht. Daarnaast is het mantelzorgpotentieel in Zeist lager dan in de regio en landelijk en de verwachting is dat het verder gaat afnemen. Ook gevolgen van de corona-crisis zijn nog niet bekend, maar we verwachten dat eenzaamheid hierdoor verder toeneemt.

 

Het bezoeken van 75-plussers thuis is een manier om veel ouderen te bereiken en (mits goed uitgevoerd) effectief om eenzaamheid tegen te gaan. In het kader van het landelijke programma Een-tegen-eenzaamheid daagt Minister de Jonge gemeenten uit huisbezoeken te organiseren.

 

De meeste partners binnen de lokale coalitie hebben ervaring met het bezoeken van ouderen thuis. Echter, iedere organisatie richt zich momenteel op de eigen doelgroep. Huisbezoeken staan meestal in het teken van een specifieke hulpvraag of melding.

 

Van een gezamenlijke en (meer) systematische aanpak is op dit moment geen sprake. Binnen de lokale coalitie bestaat al langer de wens om de effectiviteit te verbeteren en samen te werken om ouderen thuis te bezoeken. Door samen te werken is de verwachting dat we meer inwoners bereiken en dat we een effectieve aanpak kunnen neerzetten.

 

Gedurende het project wordt gerapporteerd over het proces aan de hand van de bijlage uit het informatieblad van de databank ‘Effectieve sociale interventies’. De procesevaluatie leert ons hoe de uitvoering in de praktijk is verlopen. Welke elementen hebben er aan bij gedragen dat de interventie (huisbezoek + oplossingen) succesvol of minder succesvol is geweest. De procesevaluatie wordt parallel aan het project uitgevoerd: tijdens de voorbereidingsfase, tijdens de uitvoeringsfase en na afloop van het project. Het voordeel hiervan is dat we tijdens alle fasen van het project informatie ophalen. Ook wordt informatie vastgelegd bij tussentijdse bijsturing of onvoorziene problemen. Op deze wijze ontstaat een goede basis voor de verbetering van de interventie.

 

De projectduur bedraagt 17 maanden. In afwachting van een besluit door Zonmw starten we (op eigen risico) alvast met de voorbereiding van het project (3 maanden)om direct in 2021 met de huisbezoeken te kunnen starten. De uitvoering van de huisbezoeken zelf gebeurt in 12 maanden. Daarna wordt de procesevaluatie en beschrijving van de samenwerking afgerond.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website