Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

LevensLuister

 

LevensLuister is ontwikkeld tijdens de Health Innovation School Zuid West Nederland 2019 en geselecteerd voor het pioniersprogramma Leven Lang Leven 2020. We vragen nu een subsidie aan bij ZonMw om een volgende stap te maken in de uitbreiding en doorontwikkeling van LevensLuister.

 

LevensLuister gaat over luisteren en oprechte aandacht. Aandacht voor ouderen die zich minder gezien en gehoord voelen, die signalen afgeven van eenzaamheid. Over de waarde van contact. Het doel van LevensLuister is om het gesprek tussen een oudere en zijn of haar naasten te faciliteren. Een dieper gesprek, een gesprek over het leven, een gesprek over waarden, een gesprek met echte aandacht, een gesprek waarin gehechtheid ontstaat tussen mensen. Het begin van een vertrouwensrelatie.

 

Subdoelen

• LevensLuister draagt bij aan het laten ontstaan van een gevoel van gehechtheid met de ander, een intieme band met een ander persoon.

• LevensLuister helpt naasten met ouderen te reflecteren op het leven en omgaan met angst en verdriet.

 

De kaartenset met verdiepende en verrassende vragen van LevensLuister is verspreid onder alle 1.300 medewerkers van De Riethorst Stromenland. Voordat de medewerkers een ‘LevensLuister-gesprek’ met een cliënt aangaan, wordt een workshop gevolgd. Deze workshop wordt op dit moment aangeboden op twee locaties van De Riethorst Stromenland: Mauritsstaete in Geertruidenberg en Lemmenskamp in Woudrichem. Op deze locaties wonen respectievelijk 137 en 21 cliënten.

 

LevensLuister is daarnaast op incidentele basis gebruikt voor gesprekken tussen de initiatiefnemers en hun naasten, tussen vrijwilligers en zelfstandige ouderen, tussen studenten met een groep ouderen en tussen ouderen binnen een groot gezin.

 

De belangrijkste ervaringen die hebben geleid tot de motivatie te gaan voor doorontwikkeling zijn:

1. De LevensLuister-kaarten verlagen de drempel om een ‘waarachtig’ gesprek te voeren over het leven. Door gebruik te maken van de vragen op de kaarten, is het makkelijker om een diepergaand gesprek te voeren over het leven (verleden, heden en toekomst).

2. Het gesprek aangaan op basis van LevensLuister levert daadwerkelijk andere gesprekken op, het verbetert het contact, het vergroot wederzijds begrip en draagt bij aan het verbeteren van de relatie.

3. Het voeren van een dergelijk verdiepend gesprek vraagt vaardigheden die niet behoren tot basiscompetenties voor een ieder. Er is behoefte aan meer handvatten.

4. Het voeren van een gesprek aan de hand van de LevensLuister kaarten is voor zowel de luisteraar als de verteller een fijne ervaring die leidt tot meer verbinding. Juist door de huidige periode waarin contact als gevolg door Corona lastiger is, zijn zulke gesprekken des te belangrijker. Deze kunnen ook digitaal plaatsvinden, mochten de omstandigheden mbt Corona daarom vragen.

 

Met het traject Leven lang Leven hebben we een eerste stap gemaakt in de verdieping van het leertraject. En zetten we in op een digitaal platform voor LevensLuister.

Met deze aanvraag voor ZonMw willen we enerzijds het aantal locaties dat met LevensLuister werkt, vergroten. Dit doen we in samenwerking met de Riethorst Stromenland (twee nieuwe locaties naast de twee bestaande locaties), de GGD West-Brabant en Surplus. In totaal verwachten we hiermee 100 nieuwe ouderen te bereiken.

Daarnaast willen we het trainingsaanbod verdiepen en versterken om zo te komen tot een duurzaam trainingsaanbod met experts over ‘LevensLuister’-vaardigheden. Denk hierbij aan deskundigen op het gebied van luisteren, goede vragen stellen, (familie)verbanden, zingeving, psychologie en eenzaamheid. Een leertraject waaraan zowel zorgverleners, vrijwilligers als ouderen kunnen deelnemen.

 

Om deze doelen te bereiken wordt een projectgroep samengesteld bestaande uit medewerkers van de genoemde organisaties, KennisLand, Beekers vol Aandacht en ouderen uit de beoogde doelgroep.

Naast de projectgroep zullen er bestuurdersbijeenkomsten worden gehouden om ook op het vlak van organisatiewaarden van de betrokken organisaties optimale aansluiting te vinden en ambassadeurschap te creëren voor LevensLuister vanuit de bestuurders naar andere zorgorganisaties in Nederland. Opgedane ervaringen tijdens het traject worden zowel in tekst als beeld vastgelegd om online via social media en relevante websites te kunnen delen.

 

Het ultieme doel is dat LevensLuister een begrip wordt voor oprechte gesprekken en echt contact met ouderen. Binnen zorgorganisaties en thuis. Offline maar zo nodig ook online. Hierin medewerkers en vrijwilligers optimaal te ondersteunen en competenties te ontwikkelen en verdiepen. Corona heeft deze wens verder versterkt doordat sociale verbinding is gemist en uiterst belangrijk is gebleken. Om zo eenzaamheid bij ouderen te verminderen en ouderen meer het gevoel te geven dat ze gezien en gehoord worden. Niet alleen binnen de betrokken organisaties maar uiteindelijk in heel Nederland.

 

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website