Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

 

Stichting Koffieluitjes zet zich in voor eenzame senioren in de gemeente Ede die niet veel buiten de deur komen en weinig sociale contacten hebben.

Stichting Koffieluitjes wil senioren uit dit isolement halen, ze activeren en het gevoel geven ergens bij te horen. Dit doen wij onder andere door ze letterlijk aan de hand mee te nemen voor een kopje koffie en andere activiteiten. Persoonlijke benadering is belangrijk om senioren over de (eventuele) drempel te helpen om hun woning te verlaten en andere mensen te leren kennen.

 

Koffieluitjes is in 2014 begonnen als burgerinitiatief naar aanleiding van een verzoek van de Gemeente Ede om de veiligheid en leefbaarheid in de Indische Buurt te verbeteren en is eind 2019 uitgegroeid tot Stichting Koffieluitjes Ede die nu actief is in 3 wijken met zo’n 55 deelnemers.

 

Doordat de activiteiten geen inloop activiteiten zijn, maar bestaat uit vaste groepen deelnemers waarmee men koffiedrinkt en activiteiten onderneemt, voelt de senior dat hij ergens bij hoort.

De vriendschappen die vervolgens ontstaan dragen bij aan het vergroten van intimiteit en omdat men op elkaar gaat vertrouwen en opzoeken, voelt de senior zich van betekenis.

 

Het doel van Koffieluitjes is om het netwerk van senioren te vergroten en bij te dragen aan een plezierige en zinvolle dag-/weekinvulling. Dit doen wij op basis van het gedachtegoed senioren elkaar te laten ontmoeten, met elkaar te verbinden en samen te ondernemen. Koffieluitjes is voor eenzame senioren die contact willen met andere mensen in groepsvorm en gezamenlijk actief willen zijn.

 

Per buurt organiseert Koffieluitjes drie contactmomenten per maand. De activiteiten worden door de senioren zelf samengesteld, hierdoor zijn zij mede-eigenaar van de activiteiten jaarplanning. De basisactiviteiten zijn een koffieochtend, een externe activiteit en een extra ochtend in te vullen naar keuze.

Doordat senioren zich aansluiten bij Koffieluitjes, wordt hun netwerk vergroot, ontstaan er onderling vriendschappen en voelen zij dat ze ergens bij horen.

 

Het concept van Koffieluitjes werkt. De deelnemers blijven zo lang als mogelijk is de activiteiten bezoeken. Zij zijn ambassadeurs in de wijk en stimuleren anderen om mee te gaan. Van zowel de deelnemers als de kinderen van de deelnemers ontvangen wij positieve feedback.

Ook de gemeente Ede heeft de positieve invloed van Koffieluitjes onderkent en twee jaar geleden aan Koffieluitjes gevraagd uit te breiden naar andere wijken.

 

Koffieluitjes werkt samen met Present Ede, de welzijnsorganisatie Malkander en eerstelijnsorganisaties die als een voorportaal fungeren voor het matchen van senioren met Koffieluitjes.

Deze welzijnsmedewerkers en vrijwilligers komen veelvuldig achter de voordeur van hulpbehoevende ouderen en zien snel of er in de sociale relatie of het netwerk van deze ouderen iets veranderd danwel mist. Zij bespreken met de senior of een kennismaking met Koffieluitjes gewenst is. Door deze vroeg signalering wordt eenzaamheid voorkomen. Eenmaal aangesloten bij Koffieluitjes heeft de senior weer een voedingsbodem voor sociale interacties of het aangaan van nieuwe sociale contacten. Senioren ervaren dat ze bij een groep horen en dat er naar hen wordt omgekeken.

 

Het project Koffieluitjes Ede Centraal betreft een uitbreiding van het aantal wijken in Ede waar Koffieluitjes nu actief is. In het Centrum zijn nu geen of onvoldoende laagdrempelige plekken die senioren de kans geven andere mensen te ontmoeten en hun sociale netwerk te vergroten. Met Koffieluitjes wordt dit voor hen mogelijk.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website