Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Klavertje Vier verduurzaamt de uitrol van Ons Gesprek. Ons Gesprek is een KBO-Brabant-project waarin oudere vrijwilligers (Bezoekers) bij hulpvragers thuis op huisbezoek gaan om met hen te praten over levensvragen in het algemeen en eenzaamheid in het bijzonder. Het blijkt dat de hulpvragers (oudere ouderen) die gebruik maken van deze dienst zonder uitzondering eenzaam zijn; er is sprake van sociale en emotionele eenzaamheid.

 

Binnen het format van Ons Gesprek voert een vrijwilliger een serie van 6 tot 8 gesprekken met een hulpvrager, zodat deze daarna op eigen kracht verder kan. Voor dit initiatief maken we gebruik van vrijwilligers met een passende beroepsmatige achtergrond in (liefst) het sociale domein. De eerste groep vrijwilligers bestond uit: theologen, een psycholoog, geestelijk verzorgers, maatschappelijk werker en bijvoorbeeld verpleegkundige psychiatrie, allen gepensioneerd. Ons Gesprek staat inhoudelijk goed op poten.

 

Om drempels bij de doelgroep om gebruik te maken van Ons Gesprek weg te nemen, wil KBO-Brabant Klavertje Vier opzetten. Met Klavertje Vier werkt KBO-Brabant aan een brede en duurzame uitrol van Ons Gesprek. Daartoe worden workshops over eenzaamheid voor kaderleden van lokale seniorenverenigingen georganiseerd. Ook worden Gesprekstafels over eenzaamheid en levensvragen voor de doelgroep georganiseerd.

 

Projectactiviteiten Klavertje Vier:

In het kader van kennis en bewustwording bij het brede publiek van ouderen in Brabant omtrent levensvragen in het algemeen en eenzaamheid in het bijzonder, worden twee typen activiteiten georganiseerd:

1) Workshops fysiek (online als dat door corona niet anders kan) t.b.v. besturen van lokale ouderenverenigingen: in deze workshops wordt toegelicht wat levensvragen in het algemeen zijn en eenzaamheid in het bijzonder. Bestuursleden krijgen instrumenten om vanuit de ouderenvereniging adequater in te spelen op eenzaamheid. Instrumenten zijn:

• Gesprekstafel Klavertje Vier voor doelgroep

• Doorverwijsmogelijkheid Ons Gesprek.

2) Gesprekstafels voor ouderen fysiek (online als dat door corona niet anders kan): tijdens een ‘Gesprekstafel Klavertje Vier’ wordt interactief besproken wat levensvragen in het algemeen zijn en wat eenzaamheid in het bijzonder is. Een gesprekstafel bestaat uit vier bijeenkomsten. Deelnemers gaan – onder begeleiding van een opgeleide vrijwilliger, liefst een Ons-Gesprek-vrijwilliger – met elkaar in gesprek over dat wat er toe doet in hun leven. Tevens wordt gewerkt met speelse werkvormen, zoals een kaartspel of gesprekskaarten. Na afloop weten deelnemers wat levensvragen zijn, en wat zij zelf kunnen doen als zich knellende levensvragen (zoals eenzaamheid) aandienen. Deelnemers krijgen informatie aangereikt over het verbeteren van het netwerk. Eén van de onderwerpen is verlies (bv door ziekte, of ziekte/dementie van partner, mantelzorg en de gevolgen daarvan. Deelnemers krijgen informatie aangereikt over het fenomeen vraagverlegenheid, opdat men alert wordt op de mogelijkheid die te verminderen. Deelnemers komen nader tot elkaar en leren elkaar kennen. Deelnemers worden toegerust en uitgenodigd aan derden te vertellen over hun ervaringen en vervullen daarmee een ambassadeursrol voor Klavertje Vier en Ons Gesprek.

3) Deelnemers die daar behoefte aan hebben, praten verder met één van de vrijwilligers van Ons Gesprek.

De activiteiten kunnen een gemeentelijke uitstraling hebben en daarmee het niveau van een enkele lokale seniorenvereniging ontstijgen. In concreto betekent dit dat de initiatiefnemende seniorenvereniging zich inspant om ook niet-leden te betrekken bij de Gesprekstafel.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website