Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

1. Project: vernieuwingsimpuls van bestaande activiteiten tot een nieuw jaarprogramma met de focus op eenzaamheid. Van passieve activiteiten naar meer participatie van de deelnemers. Deelnemers kiezen zelf hun bezigheden en worden daarin, waar nodig gesteund/begeleid door vrijwilligers, KBO-ouderenadviseur (vergelijkbaar met seniorenadviseur of clientondersteuner) en welzijnsorganisatie. Op 26 november 2020 wordt een pilot georganiseerd met 40 deelnemers die mee gaan praten over de invulling van het programma. De intentie is om vanaf 2021 de 'huiskamer' 1x per maand open te stellen gedurende 4 uur; naar behoefte uit te breiden naar 1x per 14 dagen. In de bijlage wordt een begrotingsoverzicht gegeven van de vernieuwingsimpuls met beschrijvingen.

 

2. Samenwerking: KBO Roermond is aangesloten bij de lokale coalitie:'Eén tegen eenzaamheid'van de gemeente Roermond; de projectmanager van deze lokale coalitie is in dit project ook een van de 2 projectadviseurs. De KBO-ouderenadviseur gaat binnenkort een cursus volgen 'in gesprek over eenzaamheid', die vervolgens weer in het nieuwe concept 'vernieuwingsimpuls' inpasbaar is.

 

3. Organisatie: KBO Roermond is op 17 september 2007 opgericht en de statuten zijn vastgelegd in een notariele akte. De vereniging heeft een bestuur, dat 10x per jaar vergadert en 1x per jaar een Algemene ledenvergadering heeft. Ook heeft de vereniging een eigen 2 jaarlijks beleidsplan. De vereniging is aangesloten bij de provinciale Bond KBO Limburg, die weer deel uitmaakt van de landelijke Unie KBO.

 

4. Steun: vanuit de KBO Limburg en de gemeente Roermond krijgen we steun bij het voorbereiden van dit 'huiskamerproject'.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website