Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Stichting Kameraden uit ’s-Hertogenbosch verbindt sinds 2016 mensen van verschillende generaties met elkaar. In iedere oudere (zeker ook 75+) schuilt een jongere, met ervaring! Uit het palet van 7 werkzame elementen bij interventies gericht op eenzaamheid ligt de nadruk op de “betekenisvolle rol”. Kameraden focust op intergenerationeel contact. Iedere generatie heeft kennis en ervaringen, die vaak alleen in eigen kring beleefd worden. Vooral in de generatie 75+ is veel kennis (levenservaring) aanwezig, maar door de toenemende gebreken van de ouderdom raakt deze kennis in de vergetelheid. We (h)erkennen de waarde van levenservaring en brengen deze doelgroep in contact met jongere generaties. Daardoor geven we invulling aan de “betekenisvolle rol” als werkzaam element bij interventies tegen eenzaamheid. Volgens het onderzoek van Bouwman en Van Tilburg komt dit werkzame element niet vaak voor bij interventies tegen eenzaamheid.

In de Corona periode is het concept TV Kameraden geboren. Dat gaan we verder uitrollen in Den Bosch, maar ook uitbreiden naar andere steden en dorpen. Er is een digitale toolkit ontwikkeld, die we met steun van de ZonMw subsidie, gaan implementeren buiten onze stad. De belangstelling is er al!

Kameraden ontmoetten elkaar voor de Coronatijd door samen naar sport- en cultuuractiviteiten te gaan of de horeca te bezoeken. Zo worden groepjes van jong en oud zichtbaar in de stad. Door de beperkingen van de Corona is dit concept minder goed toepasbaar. Afgelopen jaren zijn de instellingen die bezocht werden partner geworden, omdat ze (vrij)kaarten ter beschikking stelden. Omdat de Coronapandemie ook invloed heeft op de economische situatie van deze bedrijven en instellingen en omdat zij nu beperkt zijn in het aantal toeschouwers per voorstelling is de vraag of dit kan worden gecontinueerd. Daarmee is tevens de vraag of er voldoende donaties en sponsors (als invulling van maatschappelijk verantwoord ondernemen) gevonden kunnen worden. Om te kunnen doorontwikkelen vraagt het nu om extra inspanning en creativiteit om de goede kern van Kameraden te behouden en om uit te breiden. Met steun van ZonMW willen we het bestaande netwerk uitbreiden en activeren in een nieuwe sociaal-economische realiteit.

Door de Kameradenpas in te voeren maken we dit concreet en werken we aan een duurzaam (sociaal) ondernemingsmodel. Samenwerking doen we met partijen die rechtstreeks met ouderen in contact staan (o.a. Nieuwehage/BrabantZorg), met lokale netwerken (Lang Leve, Bossche Coalitie Erbij) en met sport-, cultuur- en horecabedrijven, alsmede met een netwerk van goede doelen organisaties en private bedrijven in de stad, die ons initiatief om intergenerationeel contact te bewerkstelligen actief steunen.

We vernieuwen onze concepten, gericht op kennisuitwisseling, zodat ons initiatief niet alleen wordt gezien als vrijwilligerswerk of hulpverlening, maar vooral de waarde van kennis- en ervaringsuitwisseling weet te waarderen. Daarmee willen we een grotere groep mensen aanspreken dan de groep die wordt gemobiliseerd vanuit een (vrijwillig) hulpverleningsconcept.

 

Belangrijk is nog om te vermelden dat we meedoen en onderdeel zijn van de landelijke campagne 1 tegen eenzaamheid. Dit staat niet in het aanvraagformulier namelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website