Projectomschrijving

Het Programma Van Hier naar Daar helpt mensen om zelf iets te doen aan vermindering van hun eenzaamheid door middel van het gezamenlijk vorm geven aan en ondernemen van activiteiten. Hierdoor ontstaat van een sociaal netwerk zodat op langere termijn geen behoefte meer is aan ondersteuning door een vrijwilliger.

Vrijwilligers creëren activiteiten in samenspraak met deelnemers; van kleien, koken tot pad gaan. Soms met inzet van smartphone of tablet. Ontmoetingen dragen bij aan verbreding van het sociale netwerk. Activiteiten worden gestart binnen de bekende omgeving om vervolgens aan te haken bij activiteiten in de eigen wijk, in samenwerking met coalitiepartners ‘Een tegen Eenzaamheid’.

Hoewel ons project gericht is op de 75-plussers, werken 60-plussers vrijwilligers ongemerkt aan de vergroting van hun eigen sociale netwerk. Hiermee wordt eenzaamheid op latere leeftijd ook bij deze groep voorkomen. Mooi voor huidige en toekomstige senioren!

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website