Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Omschrijving van het project Vriendschappelijk Contact

Iedereen heeft behoefte aan contact. Er zijn echter omstandigheden waarin iemand de contacten met de omgeving verliest. Het Humanitas project Vriendschappelijk Contact richt zich op het voorkomen en bestrijden van die eenzaamheid. De aanpak is laagdrempelig en persoonlijk.

Onze vrijwilligers doorbreken dmv het 1 op 1 contact met de deelnemer het sociale isolement of het gevoel van eenzaamheid. Vanuit een gelijkwaardige basis worden de deelnemers ondersteund. De vrijwilliger vormt een steun voor de deelnemer door vooral te luisteren en te bemoedigen. Vriendschappelijk contact wil de deelnemers van het project het vertrouwen geven dat zij zelf iets aan hun situatie kunnen doen.

De deelnemer staat centraal en de vrijwilliger probeert zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de wensen en ondersteuningsvragen van de deelnemer. Zo kan het zijn dat de een behoefte heeft aan een steuntje in de rug bij het (her)vinden van de eigen kracht of de op- en uitbouw of versterken van het sociale netwerk. Terwijl de ander meer behoefte heeft aan praktische ondersteuning bijvoorbeeld bij het vinden van een dagbesteding, vrijwilligerswerk of gelijkgezinden om een interesse of hobby uit te oefenen.

 

Kwalitatieve doelstelling van het project

Omdat het om een individuele benadering gaat zullen ook de te bereiken resultaten verschillend zijn per deelnemer. De deelnemer staat centraal en de vrijwilliger probeert zo veel als mogelijk aan te sluiten bij de wensen en ondersteuningsvragen van de deelnemer. Laagdrempelige ondersteuning bieden en kwaliteit van leven proberen te verhogen staan voorop.

Het doel is om de koppelingen tussen de maatjes te realiseren en te verduurzamen tot de deelnemer in gezamenlijkheid met de vrijwilliger, coördinator en eventuele hulpverlener aangeeft een voldoende ruim sociaal netwerk te hebben om op terug te kunnen vallen, voldoende duurzame aansluiting gevonden heeft of voldoende bevredigende activiteiten dat ondersteuning door een vrijwilliger geen meerwaarde meer heeft. De ondersteuning van de Humanitas vrijwilliger is tijdelijk (max. 2 jaar).

Doel:

• Terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van sociale participatie.

• Bevorderen van de eigen kracht en meer zelfvertrouwen ervaren.

• Bevorderen van eigen verantwoordelijkheid en zorg voor elkaar

(actief burgerschap).

• Maatschappelijk herstel bevorderen in de richting van een zo zelfredzaam mogelijk leven.

• Verhogen van de kwaliteit van leven voor (kwetsbare) mensen.

• Ervaren van meer gezelligheid en plezier.

• Veranderingen/verstevigingen laten intreden in sociaal netwerk.

• Toename in zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

• Digitale mogelijkheden verkennen.

• Aansluiting bij leeftijdsgenoten, mensen met dezelfde interesses of hobby’s.

• Het gevoel krijgen / hebben gehoord en gezien te worden.

 

Neveneffecten:

• Grotere inzet van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen bij de begeleiding van deelnemers die in een sociaal isolement leven, eenzaam zijn of dreigen te worden.

• Vrijwilligers en studenten bevorderen hun deskundigheid door de specifieke en generieke Humanitas trainingen.

• Vrijwilligers en studenten maken een groei door in hun persoonlijke ontwikkeling door het bieden van de tijdelijke ondersteuning van mensen die eenzaam zijn en/of in een sociaal isolement leven.

• Vrijwilligers en studenten krijgen een betere arbeidsmarktpositie door de kennis en ervaring die zij opdoen binnen het maatjesproject.

 

Kwantitatieve doelstelling

In het eerste projectjaar is het de ambitie om in 12 maanden 50 koppelingen te maken (een koppeling wil zeggen: een contact tussen deelnemer en vrijwilliger), op basis van 32 uur formatie. In projectjaar 1 hebben wij ons gefocust op 3 van de 7 sociale wijkteams namelijk de teams: Malberg, Binnenstad en de Heeg, met 36 koppelingen als resultaat. Dit wil zeggen dat wij in 9 maanden tijd al 78% van de doelstelling hebben behaald.

 

Vanaf de start van het project op 01-10-2019 t/m 31-07-2020 hebben zich 50 vrijwilligers en 58 deelnemers aangemeld voor het project. Het doel voor 2021 is om 80 koppelingen tussen vrijwilligers en deelnemers te maken.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website