Projectomschrijving

Het maatjesproject Vriendschappelijk Contact richt zich op het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid van mensen in de stad Maastricht. De focus ligt op de behoefte aan (meer) contact met anderen en/of aansluiting vinden. De deelnemers worden gekoppeld aan een vrijwilliger; een maatje. Deze biedt sociale steun, waardoor het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de deelnemer kan verbeteren. Daarbij ondernemen zij op een laagdrempelige manier samen activiteiten gericht op het doorbreken van het isolement, het uitbreiden van het sociale netwerk en het weer actief deelnemen aan de samenleving. De ondersteuning van een vrijwilliger is altijd tijdelijk.

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website