Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

‘Het Huis van de Wijk’

 

Door de toenemende vergrijzing, en de hierdoor genoodzaakte veranderingen in de zorg, zijn er steeds meer kwetsbare ouderen die langer thuis blijven wonen. Deze thuiswonende ouderen zijn veelal op zichzelf aangewezen en kampen vaak met een toename aan leeftijdsgebonden gezondheidsproblemen. Het leggen en onderhouden van sociale contacten wordt hierdoor bemoeilijkt. Door het gebrek aan sociale interactie ontstaat er vaak een bepaalde mate van eenzaamheid onder deze ouderen, hetgeen vervolgens weer kan leiden tot een verdere verslechtering van de gezondheidstoestand. Het verminderen van eenzaamheid kan daarom een positieve uitwerking hebben op deze gezondheidstoestand, waardoor ouderen beter en langer zelfstandig kunnen functioneren.

 

In dit project staat de uitbreiding en doorontwikkeling van ‘Het Huis van de Wijk’ centraal, een initiatief vanuit Zuyderland dat streeft naar het verminderen van vereenzaming onder steeds langer thuis wonende ouderen. Het initiatief loopt momenteel vanuit het wijkzorgcentrum Glana in de Gemeente Sittard-Geleen, maar zal worden uitgebreid naar het wijkzorgcentrum Hoogstaete in dezelfde Gemeente. Binnen het initiatief kunnen ouderen uit de omliggende wijk eenvoudig deelnemen aan georganiseerde (sociale) activiteiten en tevens gebruik maken van wijkgerichte hulp en ondersteuning.

 

Gedurende de uitbreiding van het initiatief zullen verschillende organisaties, gericht op zorg, welzijn, sociaal werk, informele zorg en burgerparticipatie (Stichting Zuyderland Zorg, MIK & PIW groep en Burgerkracht Limburg), een intensieve samenwerking aangaan, waardoor er een optimaal draagvlak en een sterke verbindende factor binnen de wijk gecreëerd wordt. De uit deze organisaties afkomstige professionals zijn actief binnen de wijk en staan dicht bij de doelgroep, waardoor eenzame ouderen makkelijker en sneller gesignaleerd worden. Door deze optimalisatie in signalering kan er vervolgens sneller worden gezocht naar passende ondersteuning die voldoet aan de persoonlijk behoeftes van de ouderen.

 

Naast de uitbreiding van het initiatief naar een nieuwe locatie streeft dit project naar het realiseren van een blauwdruk voor verdere uitrol binnen andere wijken in de toekomst. Het initiatief sluit goed aan bij de visie van de Gemeente Sittard-Geleen waarin zij eenzaamheid vanuit een positieve gezondheid benaderen. De Gemeente ondersteunt het initiatief dan ook sterk en onderschrijft de belangrijke bijdrage die het initiatief kan leveren aan het verminderen van eenzaamheid onder ouderen. Daarnaast vormt dit project een basis voor de Gemeente om een lokale coalitie Eén tegen eenzaamheid op te richten.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website