Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Eenzaamheid bij ouderen woonachtig in verpleeghuizen is een onderbelicht thema. Mogelijkheden voor effectieve signalering en interventie zijn te weinig onderzocht en toegepast. Dit terwijl ouderen in het verpleeghuis wel een duidelijke behoefte laten zien aan intieme, duurzame relaties die een emotionele behoefte vervullen.

 

Het primaire doel van dit project is het (door)ontwikkelen en implementeren van een effectieve en laagdrempelige e-learning module voor (toekomstige) zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers om hiermee a) eenzaamheidsgevoelens bij ouderen in het verpleeghuis gemakkelijk te signaleren en bespreken en b) te bouwen aan duurzame verandering in de benadering van ouderen met eenzaamheidsgevoelens in het verpleeghuis.

 

Terwijl eenzaamheid bij ouderen in verpleeghuizen minder zichtbaar is dan bij thuiswonende ouderen -immers deze ouderen wonen niet ‘alleen’- voelt 50% van de ouderen in verpleeghuizen zich eenzaam. De cognitieve beperkingen waar veel van deze mensen mee te kampen hebben vormen bovendien een extra belemmering in het signaleren en bespreken van eenzaamheid. De e-learning module “spil in de wijk” is ontwikkeld voor ondersteuning van thuiswonende ouderen. Het resultaat van het huidige project is een doorontwikkelde e-learning module, gebaseerd op de principes van de presentiebenadering, rondom het contact maken met ouderen wonend in een verpleeghuis. De presentiebenadering is gericht op een persoonlijke benadering. Juist in de professionele setting ontbreekt het aan tools die vanuit een persoonlijke benadering aansluiting vinden bij de ouderen. Naast het gebruik van de e-learning module spil in de wijk zullen ook andere inzichten en initiatieven worden aangewend voor deze module. Evenals de huidige module “spil in de wijk” wordt de nieuwe e-learning module een korte, praktische module die vrij toegankelijk is voor professionals, vrijwilligers, studenten en mantelzorgers. De ervaring die is opgedaan in de ontwikkeling van spil in de wijk wordt gecombineerd met de expertise van docenten en lectoren ouderzorg, de ervaringen van HBO-V studenten en ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals in de verpleeghuissetting. De e-learning module zal benut worden door zowel studenten, professionals, mantelzorgers als vrijwilligers die in contact staan met ouderen in het verpleeghuis. Specifiek is de module bedoeld voor de kennismakingsfase met de doelgroep of wanneer mantelzorgers moeite hebben aansluiting te vinden op hun veranderende naaste. De module zal binnen de Hogeschool Rotterdam en Zeeland vast onderdeel worden van onderwijsblokken waarin studenten kennis maken met ouderen(zorg). Voor wat betreft VVT-organisaties is de module heel relevant voor vrijwilligers en professionals die starten met hun (vrijwilligers)werk gericht op ouderen. De module maakt hen vertrouwt met de doelgroep en ondersteunt in handelingsbekwaamheid. Voor wat betreft mantelzorgers is hij met name geschikt wanneer zij worstelen met de cognitieve beperkingen van hun naaste en hulp willen om nabij contact met hun naaste te herstellen/bevorderen. De module vormt een product wat breed wordt gedeeld via de netwerken waar de zorgorganisaties in Zuidwest-Nederland aan gelieerd zijn, namelijk GENERO, de AWOZ en via landelijke partners zoals Movisie en BeterOud. Op die manier beogen we een zo breed mogelijke implementatie, die nodig is voor duurzame verandering in de signalering van eenzaamheid en de benadering van ouderen in de verpleeghuissetting.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website