Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Gouwe Ouwe biedt thuiswonende ouderen op steenworp afstand een ouderwets gezellige middag of avond. Door de extra inzet op ouderen die in een kwetsbare positie verkeren is Gouwe Ouwe er voor iedereen. Het samen beleven van muziek en emoties activeert zowel sociaal, fysiek als mentaal en leidt tot (nieuw) sociaal contact en interactie tussen ouderen en hun (indirecte) omgeving. Op deze wijze draagt Gouwe Ouwe op een feestelijke en laagdrempelige wijze bij aan het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

Met de ontwikkelingen rond langer thuis wonen en een groeiende eenzaamheid onder ouderen merken we dat de vraag naar Gouwe Ouwe in de wijk toeneemt. Het is een laagdrempelige activiteit die een brede doelgroep aanspreekt.

 

Gouwe Ouwe brengt ouderen terug naar de tijd van toen. Ook ouderen die kwetsbaar of eenzaam zijn. Voor hen zijn deze middagen een opstapje naar meer verbinding met de buurt. Hier ontmoeten ze niet alleen generatiegenoten; ook organisaties en lokale partijen die zich inzetten voor ouderenwelzijn zijn aanwezig. Dit verlaagt de drempel voor ouderen om zich aan te sluiten bij bestaande activiteiten. Onze droom is dat ouderen op die manier een hechte band met elkaar en hun buurt krijgen. Een band die steeds sterker wordt, omdat ze elkaar op natuurlijke wijze bij het feestelijke samenzijn betrekken en ook deelnemen aan de activiteiten die anderen organiseren. Zo is Gouwe Ouwe een katalysator voor nog meer geluk en binding met de buurt. Zo bestrijdt Gouwe Ouwe eenzaamheid.

 

 

In dit project zetten we Gouwe Ouwe in in de wijk, als opstap naar meer meedoen in de wijk door ouderen. De kracht zit in herhaling. We gaan in 6 wijken aan de slag, in iedere wijk zetten we 4 keer Gouwe Ouwe in. We bereiken we 1800 ouderen, waaronder zeker 900 ouderen die verkeren in een positie van sociale eenzaamheid. Door bezoek aan Gouwe Ouwe wordt de eenzaamheid vermindert doordat men nieuwe mensen ontmoet, aanhaakt bij Gouwe Ouwe en andere activiteiten en op de radar komt van de lokale partners die op hun beurt de eenzaamheid kunnen aanpakken. Door onze werkwijze kunnen onze lokale partners eerder eenzaamheid signaleren én voorkomen en wij faciliteren hen daarbij.

 

Binnen dit project zetten we Gouwe Ouwe in in wijken waar relatief veel ouderen wonen en/of eenzaamheid onder ouderen groot is. Zo zijn we uitgekomen op twee locaties in Rotterdam waar volgens de deelnemende partners nog veel te winnen is, namelijk Schiebroek en Crooswijk en in ieder geval een locatie in Deventer in de arbeiderswijk Keizerslanden. Op deze locaties hebben we in de afgelopen jaren Gouwe Ouwe’s met succes ingezet, we denken dat met deze nieuwe (gezamenlijke) aanpak we nog meer kunnen betekenen voor met name de ouderen die (soms) moeite hebben om mee te doen.

 

Met onze aanpak kunnen we met de lokale partijen bekijken wat voor hun wijk werkt in werving en bereik, dit integreren we in een verduurzamingsplan en kunnen de lokale partijen tevens integreren in hun eigen werkwijze en aanbod.

 

De bijdrage van ZonMw geeft, naast de impact voor de bereikte ouderen en het inzicht in wat werkt als eerste stap naar meer meedoen in de wijk, de mogelijkheid om onze Gouwe Ouwe’s in 6 wijken in een relatief korte projectperiode net zo te verduurzamen als de Gouwe Ouwe’s in verpleeg- en verzorgingshuizen.

 

Met ons project beogen we de volgende resultaten te behalen:

 

• Fysiek bereik van minimaal 1.800 ouderen door de inzet van 24 Gouwe Ouwe’s

• Vrijwilligersinzet van minimaal 120 keer een dagdeel, minimaal 480 uur.

• Ouderen raken aangehaakt bij bestaande lokale partijen en initiatieven

• Lokale partijen leren de ouderen in de wijk kennen, juist ook de ouderen die normaal niet snel in beeld zijn, vaak kwetsbare en eenzame ouderen.

• Ervaringsdeskundigen en ambassadeurs uit de doelgroep zijn betrokken in alle fasen van het project.

• Monitoring van deelname aan Gouwe Ouwe en doorstroom naar andere activiteiten/diensten in de wijk; monitoring van de mate van eenzaamheid gedurende terugkerend bezoek aan Gouwe Ouwe.

• Plan voor verduurzaming is geschreven en samenwerkingsovereenkomst opgesteld.

• We breiden het project uit van 1 naar 6 locaties.

• Het proces wordt geëvalueerd op basis van het informatieblad procesevaluatie van Movisie. In de evaluatie is ook ruimte voor meting van eenzaamheid onder onze bezoekers.

• De samenwerking met lokale partijen wordt eveneens geëvalueerd en beschreven.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website