Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Samenvatting
Dit item is dichtgeklapt
Dit item is opengeklapt

Argos Vertrouwd en Zeker – geclusterd wonen plus, is gericht op zelfstandig wonende ouderen die ondersteuning binnen handbereik nodig hebben. Die ondersteuning is gericht op het voorkomen en tegengaan van eenzaamheid (en de negatieve gezondheidseffecten van eenzaamheid) en het mogelijk maken van zelfstandig wonen, door praktische hulp- en dienstverlening.

 

Medio 2019 is Argos Zorggroep in samenwerking met woningcorporatie Maasdelta, gemeente Maassluis en zorgverzekeraar DSW gestart met het geclusterd wonen plus project in De Zonneburcht in Maassluis. Dit is een project van twee jaar, gericht op ouderen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, behoefte hebben aan een beschutte woonomgeving met ondersteuning binnen handbereik maar bij wie nog geen sprake is van een indicatie voor langdurige zorg vanuit de Wlz.

 

In de huidige situatie worden activiteiten en ontmoeting aanboden op maandag, dinsdagmiddag, woensdag en vrijdag. Dat is met de huidige begeleiding (fte) mogelijk.

 

Het voor subsidiëring voorgedragen project heeft als doel de ontwikkeling en uitbreiding met extra activiteiten en ontmoeting, ook op dinsdagochtend, donderdag en zaterdag op de huidige locatie. Naar totaal 6 dagen per week.

Dat sluit aan bij de behoefte van de bewoners/bezoekers (incl. mensen op de wachtlijst), zeker door de COVID-19/Coronavirus pandemie beperkingen. Het aantal toegestane bezoekers binnen is beperkt (i.v.m. de 1,5 meter afstand), waardoor het aantal ontmoetings- en activiteitenmomenten moet toenemen om aan die behoefte tegemoet te komen.

 

De toegevoegde waarde van de uitbreiding van Argos Vertrouwd en Zeker ‘geclusterd wonen plus’ in Maassluis is met name gebaseerd op de uitbreiding van het aantal uren waarop ouderen terecht kunnen voor activiteiten en ondersteuning. Vooral de groei van de beweegactiviteiten zien we als een grote toegevoegde waarde. Door meer bewegen (op een veilige manier, voor ouderen) verkrijgen ouderen meer vitaliteit, waardoor zij meer activiteiten kunnen en durven ondernemen.

 

Naar boven
Direct naar: InhoudDirect naar: NavigatieDirect naar: Onderkant website